Du er her: 

Kirketjener søges til Høje Taastrup Kirke

En stilling som kirketjener ved Høje Taastrup Kirke er ledig til besættelse snarest muligt - Stillingen er blevet besat


En stilling som kirketjener ved Høje Taastrup Kirke er ledig til besættelse 1. marts eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Det er et alsidigt job med meget samarbejde og mange spændende opgaver og arrangementer. Det er kirketjenerens opgave, at kirken og sognegården fremstår smuk og vedligeholdt, og at mennesker i alle livets situationer mødes med smil og varme. 

Stillingen indeholder bl.a.:

 • Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Rengøring i kirke, sognegård, kordegnekontor og den offentlige del af præstegården
 • Servicering
 • Ansvar for blomster og udsmykning i kirke og sognegård
 • Gensidig vikardækning med deltidskirketjeneren ved sygdom, ferie og fravær, også mht. rengøringsopgaver i kirke og sognegård
 • Varierende arbejdstid, hvor aften- og weekendarbejde må påregnes


Din nærmeste kollega vil være vores deltids kirketjener, som du skal arbejde tæt sammen med. Endvidere har vi en kordegn, en organist, en graver og to præster.

Det forventes at:

 • Du er imødekommende, venlig og serviceminded
 • Du er ansvarsbevidst og har ordenssans
 • Du arbejder selvstændigt, har stort overblik, kan planlægge og koordinere opgaver


Derudover kan det være et ønske at:

 • Du har teknisk sans, kan kopiere og lave foldere
 • Du kan fremvise og fortælle om kirken og dens historie
 • Du kan hjælpe til når konfirmanderne deltager ved gudstjenester
 • Du kan være behjælpelig med at læse ind- og udgangsbøn

Vi foretrækker en uddannet kirketjener, men ellers er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelse sker ved Høje Taastrup Sogn, som er beliggende Præstegårdsvej 3, 2630 Taastrup.

Dit tjenestested vil således være ved kirken, sognegården, kordegnekontoret og den offentlige del af præstegården, som har følgende adresser: Kirkegårdsvej 1, Præstegårdsvej 3 og Morelhaven 120, alle 2630 Taastrup.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales inden for intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Charlotte Slot, 21386394; sognepræst Jesper Knudsen, 42434477; kontaktperson Ove Johnsen, 53636727.

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til Høje Taastrup Sogns Menighedsråd ved formand Anna-Grethe Madsen på mail til: 7152fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfrist. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 10. februar 2020 kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 17. februar 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. Ansættelsen sker på prøve de første 3 måneder.

  

Del dette: