Du er her: 

Værdier og indsatsområder

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være bredt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. Vores værdier og indsatsområder er værktøjer for arbejdet i kirken og menighedsrådet.

 

Værdier

Vi ønsker at vores værdier skal danne grundlag for de indsatsområder vi prioritere at arbejde med.

Næstekærlighed

 • Som kirke hjælper vi vores medmennesker økonomisk og socialt ved at være til stede, hvor der er behov.
 • Som kirke skaber vi omsorgsfulde fællesskaber ved at give hinanden plads i hverdagen, på arbejdspladsen, i menighedsrådsarbejdet og i samværet med vores sogn.
 • Som kirke optræder vi nysgerrige, interesserede, åbne og inkluderende over for alle medmennesker.

 

Mangfoldighed

 • Som kirke arbejder vi for at være kirke uden for kirken og møde folk, hvor de er og kommer.
 • Som kirke laver vi kirke sammen med andre frivillige organisationer, lokale kulturinstitutioner og kommunale aktører.
 • Som kirke er vi aktivt tilstede i bybilledet ved eks. at indgå i kristne/kulturelle netværk og fællesskaber.

 

Nutidig

 • Som kirke er vi åbne for nye måder at gøre tingene på, eks. drop-in-dåb og andre strømninger i tiden.
 • Som kirke sikrer vi, at fortiden og fremtiden bliver forenet i nutiden, med plads til både tradition og fornyelse.
 • Som kirke bygger vi vores nutidighed på hele tiden at gøre vores arrangementer og formidling af grundfortællingen tidssvarende og aktuelle.

 

Værtskab

 • Som kirke åbner vi vores fysiske rammer for alle og inviterer alle, der vil være med.
 • Som kirke inddrager vi frivillige/sognets beboere som medarrangører/medværter ved gudstjenester og arrangementer og giver dem reel mulighed for at tage medansvar.
 • Som kirke skaber vi et større ejerskab for arbejdet ved at fordele opgaver og ansvar til menighedsrådet og andre frivillige i sognet.

 

Indsatsområder

Vi betragter indsatsområder, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser med jævne mellemrum.

Åben have

 • Invitere til workshops i haven for alle sognets beboere, hvor der kan idéudvikles.
 • Indbyde lokal have interesseret, landskabsarkitekt eller lign., til at være med i en arbejdsgruppe der der skal komme med et forslag til helhedsplan. Komme med forslag til 3 konkrete tiltag, der kan udføres inden for ét år til et forud bestemt budget.
 • Åbne haven op mod nord og mod øst, så man kan opdage den og komme ind i den.
 • Ændre kultur fra at det er en lukket have til at det er en åben park.

 

Åben kirke

 • Fortsætte arbejde med at afdække, hvad sognets medlemmer af folkekirken drømmer om, hvis kirken var mere åben – hvad ville man gerne komme til, hvornår og hvordan ser det ud mht. sociale og demografiske forhold?
 • Arbejde med at tilpasse kirken så den fremtræder på en nutidig og attraktiv måde.
 • Ændre på kultur for, hvornår og hvordan vi møder sognet.

 

Åbent sognehus

 • Afklare mulighederne for at renovere bestående sognegård, eksterne undersøgelse.
 • Fortsætte arbejde omkring modernisering af sognegården.
 • Sikre at et moderniseret sognehus understøtter HTK’s værdier.
 • Arbejde med at sikre økonomien bag indsatsområdet.

 

Socialt/diakonalt

 • Opsøgende arbejde blandt sundhedsplejersker, folkeskolernes kontaktlærere m.v. for at give tilbuddene videre til dem, der måtte have behov.
 • Åbne arrangementer med folkekøkken, hvor det ikke er kirkens ansatte, der arrangerer, men det er de, der er tæt på målgruppen for arrangementet, der er med til at hjælpe.
 • Kontakt til sociale organisationer, der har erfaringer med arbejdet.
 • Nedsættelse af en diakonal arbejdsgruppe uden deltagelse af menighedsrådsmedlemmer, der får budget og indstillingsmulighed til menighedsrådet.

 

Kommunikation

 • Massekommunikere om få udvalgte arrangementer på mange kanaler/medier på samme tid.
 • Bruge medarbejdere såvel som frivillige ressourcer på kommunikation i langt større grad end i dag.
 • Ansætte kommunikationsmedarbejder der kan være med til at udvikle kommunikationen på en nutidig måde.
 • Sikre dør til dør kommunikation om de vigtigste ”signatur” arrangementer, der støtter allermest op om værdierne
 • Sedler i alle postkasser, stor annonce i avis, database vedligeholdelse (CRS-system), facebookannoncer, opbygge nyhedsbreve på mail.

 

Musik

 • Debat og beslutninger om, hvad musik skal fylde i sognet, og hvordan det kan være med til at løfte vores værdier.
 • Finde mere ”folkelig” måde at arrangere musik-aktiviteter på.

 

› Klik her og læs rapporten om visioner for kirkelivet ved Høje Taastrup Kirke

 


 

 

Del dette: