Du er her: 

Menighedsrådets beretning om det forløbne år i sogn og kirke

Det seneste år har været meget turbulent for menighedsrådet og personalet. Der er sket mange ændringer, og det har ind imellem været svært at få enderne til at passe sammen.

I 2018 valgte vores ene kordegn Lone, som havde været hos os i mange år, at gå på pension, samtidig med at vores anden kordegn, Torben, søgte og fik et godt job i nærheden af, hvor han bor. Så måtte vi søge hjælp hos en tidligere ansat kordegn, Anne, som hjalp os gennem nogle måneder, indtil Christine blev ansat som kordegn uden kirketjeneste.

Igennem hele året har vi haft en masse arrangementer i sognegården og kirken, højskoleforedrag, filmklub, sangeftermiddage, babysangogleg, samværsgruppe i Morelhaven, koncerter og forskellige særlige gudstjenester, som jeg tror, at præsterne vil fortælle mere om. Det giver en masse ekstra arbejde til vores 2 kirketjenere, og det takker vi mange gange for.

Vi taler meget om, hvad vi vil med vores kirke, og hvad andre synes om det, vi gør. Derfor blev der nedsat en visionsgruppe, som afholdt 4 møder rundt om i sognet, hvor alle kunne komme og give deres besyv med om, hvad vi gør godt og skidt. Det har resulteret i, at vi er kommet frem til 4 værdier for kirken, næstekærlighed, mangfoldighed, værtskab og nutidig. Mit bidrag har mest været haven, som vi gerne vil gøre til et interessant sted for alle, så der er vi i gang med en kraftig oprydning, så der bliver plads til og mulighed for en masse aktiviteter. Arbejdet med visionerne er og bliver aldrig færdigt, for vi skal hele tiden udvikle os og følge med tidens tendenser.

På kirkegården sker der også hele tiden en udvikling, og vores graver har mange ideer. Nogle af dem bliver gennemført, og andre bliver lagt lidt i gemmepose. Der skal jo også være penge til det hele. Jeg tror, at Knud vil fortælle mere om nogle af de ting, der er i støbeskeen.

Som I måske husker, så blev Pia valgt som formand i 2016, men hun blev syg i 2017, hvor jeg så et par måneder som næstformand måtte træde til. I november 2017 blev Bjørn Grønvig så valgt som formand og blev genvalgt i november 2018. Her i marts 2019 valgte Bjørn at udtræde af rådet, og som næstformand måtte jeg så igen træde til. Vi har en del udfordringer, da vores organist i marts valgte at tiltræde en stilling lige rundt om hjørnet, hvor hun bor. Det er forståeligt, men det har godt nok givet nogle grå hår at få vikarer til alle vore tjenester. Det eneste, vi har været nødt til at aflyse, er babysangogleg og en enkelt sangeftermiddag. Vi er i fuld sving med at finde en ny organist, men sådan noget tager tid, og vi skal jo være sikre på at finde den rette person. Jeg har lovet menighedsrådet at blive på posten indtil november, hvor der igen skal være konstituering, og så må vi se, hvad der sker der. I 2020 skal der være menighedsrådsvalg over hele landet, og der er kommet nye regler, så det bliver igen en udfordring.

Jeg vil slutte med at takke rådsmedlemmerne og personalet for opbakning i denne for mig lidt svære situation.

Ved menighedsrådsformand
Anna-Grethe Madsen

› Se mere på menighedsmødets side

 

 

 

Del dette: