Du er her: 

Organist/kirkemusiker søges

En stilling som organist/kirkemusiker ved Høje Taastrup Kirke er ledig til omgående besættelse. Stillingen er en deltidsstilling. Ansøgningsfrist: mandag den 3. juni.

Ved Høje Taastrup Kirke søger vi en organist/kirkemusiker, som brænder for at vise kirkemusikkens potentiale. Vi tilbyder en stilling, hvor du får mulighed for at bruge dine musikalske evner til at sørge for, at der i kirken er et musikalsk liv, som giver sognets beboere lyst til at deltage.

Høje Taastrup Kirke er en stor og rummelig middelalderkirke med en smuk akustik. Sognet er et moderne forstadssogn med 11.900 beboere. Ved kirken er der tre præster og kirkesangere.

Høje Taastrup Kirkes orgel er et P.G. Andersen-orgel fra 1978 med 22 stemmer, 2 manualer og 1 pedal.

I Høje Taastrup Kirke er der også et flygel og et el-klaver. I kirkens sognegård er der to klaverer.

-
Faglig profil. Vi forventer, at du som den musikalsk ansvarlige ved Høje Taastrup Kirke:

 • Har musikalske færdigheder, der dækker rytmisk og klassisk musik på både orgel og klaver
 • Har erfaring med at betjene et kirkeorgel og er fortrolig med gudstjenestens liturgiske elementer på et niveau svarende til Præliminær Orgelprøve
 • Ønsker at indgå i et samarbejde med præster og menighedsråd
 • Har en faglig ambition om at give alle i menigheden lyst til at deltage i den fælles salmesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Ønsker at tage aktiv del i kirkens menighedsliv og de sociale aktiviteter omkring kirken

-
Arbejdsopgaver. Som organist/kirkemusiker ved Høje Taastrup Kirke skal du:

 • Sørge for musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Planlægge og afvikle kirkelige musikarrangementer og kirkekoncerter i samarbejde med kirkens menighedsråd og aktivitetsudvalg
 • Arrangere musikgudstjenester i samarbejde med kirkens præster
 • Spille ved gudstjenester og andre arrangementer på plejehjemmet Torstorp
 • Lede kirkens sangere og sørge for vikardækning ved sangeres og eget fravær
 • Assistere ved introduktion til salmer og kirkemusik for konfirmander og minikonfirmander
 • Levere klaverledsagelse til sang ved arrangementer i sognegården
 • Lede arrangementer, hvor menigheden mødes til fællessang
 • Forestå afviklingen af babysalmesang og kravlegudstjenester, evt. sammen med ekstern hjælp

-
Ansættelse sker ved Høje Taastrup sogns menighedsråd, Præstegårdsvej 3, 2630 Taastrup.

Stillingen er en deltidsstilling normeret til 30 timer med mulighed for opnormering, hvis opgaverne udvikler sig til det.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. – 377.084 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 kr. – 61.840 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere som er kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.610 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.738 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.217 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Det må påregnes, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.

-
Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Menighedsrådsformand Anna-Grethe Madsen: 61 16 66 63

Det er også muligt at tage kontakt til kirkens præster: 
Charlotte Slot: 21 38 63 94. Jesper Knudsen: 42 43 44 77.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Høje Taastrup Menighedsråd på mail til 7152fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest

mandag den 3. juni 2019 kl. 12:00

 

 

Del dette: