Du er her: 

Søges: Kirkelig medarbejder/kordegn

Høje Taastrup Kirke søger en fleksibel og serviceminded medarbejder, der kan tage ansvaret for kirkekontoeret og indgå i et frugtbart samarbejde med kirkens øvrige personale og menighedsråd.

Stillingen er på 37 timer ugentlig, fortrinsvis mandag til fredag. Der vil evt. kunne aftales deltid. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Arbejdsopgaverne består bl.a. i:

 • Betjening af sognets borgere:
 • Personregistrering og ministerialbogsføring
 • Korrespondance med borgere, offentlige kontorer, hospitaler, Statsforvaltning mm.
 • Pasning af kirkekontoret, når det er åbent for personlig henvendelse
 • Sekretær for kirke, sognegård og menighedsråd:
 • Kalenderadministration
 • Mødeindkaldelser og -referater
 • Alment forekommende kontorarbejde
 • Vedligeholde oplysninger på hjemmeside
 • Daglig økonomi:
 • Betaling af regninger
 • Attestering af bilag
 • Kontantkasse
 • Indberetning af løn
 • Deltagelse ved opgaver i kirke og sognegård:
 • Lejlighedsvis kirketjenerafløser ved bisættelser, vielser og højmesser
 • Assistance ved spidsbelastninger i kirken: konfirmation, jul o.l.
 • Assistance ved afvikling af arrangementer i sognegården

-
Kirkekontoret er omdrejningspunkt for kirkens liv med tæt kontakt til kirkens medarbejdere og menighedsråd og med daglig betjening af borgerne. Din evne til at have et godt overblik, struktur i hverdagen og frem for alt en venlig og hjælpsom personlighed er afgørende. Vi har et stærkt medarbejderteam med mange kompetencer, hvilket giver arbejdsmoral og fleksibilitet, og vi lægger vægt på et trygt og socialt arbejdsmiljø, hvor du med selvfølgelighed giver en hånd med, hvor der er behov.

 • Vi forventer, at du:
 • Har den nødvendige kompetence til at varetage personregistrering
 • Har gode kommunikationskompetencer både mundtligt og skriftligt
 • Har overblik og kan arbejde struktureret
 • Trives med at have mange bolde i luften
 • Behersker IT
 • Er i stand til at kommunikere på engelsk

 
Der er 3 måneders gensidig prøvetid og der indhentes straffeattest og børneattest ved ansættelse, som skal kunne godkendes.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Simone Voergaard på telefon 22 92 13 28 eller på mail på kontaktperson: kontaktperson@hoejetaastrupkirke.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgning med relevante bilag sendes til Høje Taastrup Kirke att. Kontaktperson på: 
7152fortrolig@sogn.dk 
senest den 24. april – mærket: Ansøgning kontorstilling 2018

Ansøgningen skal sendes som en sammenhængende fil.
Ansættelsessamtaler vil finde sted hurtigst muligt herefter.
Der vil blive indhentet referencer fra tidligere arbejdspladser.

-

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på p.t. 277.257,80 kr – 367.366,69 kr. i nutidskroner for en fuldtidsstilling. Der er ikke rådighedsforpligtelse i stillingen og der er ikke krav om geografisk fleksibilitet.

Ved et ugentligt timetal på 25 ligger lønnen i løngruppe 2 på p.t. 187.336 kr. – 248.221 kr. i nutids-kroner. Pensionsbidraget er på 18 %.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 2 stk. 3 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkens-personale.dk.

 

 

 

Del dette: