Du er her: 

Reformationen og døren ind til kirken

Den 31. oktober 1517 startede Martin Luther reformationen ved at hamre 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det er 500 år siden, så her i 2017 er der jubilæum.

 
Hvis Luther føler en trang til at fejre jubilæet ved at kommet til Høje Taastrup Kirke med 95 nye tester, skal han være velkommen. I så fald skal han da lige vide, hvordan det fungerer med kirkedørene ved vores kirke: 
Vores kirke har tre døre. Der er den store ind til våbenhuset. Der er den gamle til kvindernes indgang. Der er den beskedne til sakristiet.

Man kan sætte meget i gang, hvis man bruger døren ind til kirken. Især hvis man vælger at åbne kirkedøren og gå indenfor.


I Høje Taastrup Kirke blev reformationen markeret med reformationsgudstjeneste og foredrag om Luther. 

Da Luther i Worms i 1521 skulle forsvare sine tester sagde han:

Hvis jeg ikke bliver besejret ved Skriftens vidnesbyrd eller ved åbenbare fornuftsargumenter, så forbliver jeg besejret ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighed forbliver fanget i Guds Ord. Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, for det er hverken sikkert eller bringer frelse at gøre noget mod sin samvittighed".

 

 

Del dette: