Du er her: 

Sognepræst Thue Mortensøn

Præst ved Høje Taastrup kirke
1536 – 1561


Vita

Navnet bliver også skrevet: Thue Mortensen.

Død i 1561.

 

 

 

 

 

♦ Fødselsår ukendt

 1561

Portræt


Inventar fra Thue Mortensøns periode ved kirken

Katolsk alter 
Da Thue Mortensen bliver præst ved Høje Taastrup Kirke i 1561 har kirken en altertavle fra katolsk tid. Denne altertavle har ifølge beskrivelser haft figurer af helgener udskåret i træ. Da altertavlen bliver udskiftet i 1614, bliver helgenfigurerne placeret langs væggene i koret. I 1800-tallet bliver helgenfigurerne flyttet ud i våbenhuset.
Intet af det oprindelige alter er tilbage, men rester af dette alter stod dog ifølge kaldsbog fra 1860 endnu på det tidspunkt i våbenhuset.

Vievandskar
Et vievandskar fra katolsk tid står på denne tid endnu i våbenhuset. Her er det blevet bevaret til langt senere.

Døbefont 
Døbefonten, som er anbragt ved nordvæggen i koret, er af granit hugget i romansk stil og af roskildetypen. Atypisk for døbefonte af roskildetypen har denne dog en udskåret rundstav ved mundingsprofilen.
Døbefonten har på bagsiden en ca. 40 cm dyb afløbsrende. Døbefonten har antagelig haft sin plads lige inden for indgangen for det sydlige våbenhus, og er benyttet til dåb ved neddykning. Dåbsvandet blev den gang også brugt som vievand, og blev stående i lang tid, men har måske været dækket af det døbefontslåg i hamret kobber, som nu hænger over fonten.

Dåbsfad 1550 
Neddykningen ophørte i 1350 og på det tidspunkt døbefonten flyttet op i kirken og malmdåbs fadet anskaffet. Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra ca. 1550, i dets bund ses bebudelsen i relief omgivet af en hund og hjortfrise, der gentages på randen.

 

Billede