Du er her: 

Sognepræst Niels Emil Jessen

Præst ved Høje Taastrup kirke
1932 – 1961


Vita

Niels Emil Jessen blev født på et lille landbrug i Østerbølle i Vesthimmerland i 1896. Her vokser han op sammen med syv søskende i en ludfattig familie, som var meget missionsk.

I 1910, i en alder af kun 16 år tager Niels Emil Jessen til København. Han er blevet inviteret af sin storebror, Christian Jessen, som efter militærtjeneste har fået arbejde i hovedstaden. Det er meningen, at Niels Emil skal læse teologi, så han kan blive præst.

Storebroren tager siden til USA, hvor han bliver uddannet som teolog fra Princeton i New Jersey.

Kort efter sin ankomst til København får Niels Emil Jessen tuberkulose og bliver indlagt på hospitalet. Under indlæggelsen er der en velhavende kvinde, som tager Niels Emil under sine vinger. Da han blev udskrevet, inviterede den velhavende dame ham til at bo hos sig i de otte år det tog at gennemføre katedralskole og teologistudium. Hun gav ham også en gave på 1.500,- kr., da han omkring 1920 blev teologisk kandidat.

Niels Emil Jessen blev gift med Rut, som var svensk og født i Göteborg. Sammen fik fire børn.

Vi kender ikke noget til hans første år som kapellan, men han var sømandspræst i Hamborg fra cirka 1929-1932.

I 1932 får han embedet som sognepræst ved Høje Taastrup Kirke, og i mange år varetager han også opgaven som præst ved Ansgar Kirke i Hedehusene.

Under 2. verdenskrig sørger Niels Emil Jessen og hustruen Rut for, at gemme jøder på loftet i Høje Taastrup Kirke, før de kan blive sejlet til Sverige.

Hustruen Rut døde i 1944 efter kort tid sygdom. Niels Emil Jessen blev gift igen, men blev også skilt ret hurtigt efter.

Ganske kort tid efter Ruts død blev datteren Birgit indlagt på Statshospitalet i Nykøbing Sjælland med diagnosen skizofreni.

Niels Emil Jessen er den præst, der i nyere tid, har været længst ved Høje Taastrup Kirke. Han har været med til flere renoveringer af kirken, bl.a. den store renovering af altertavlen sidst i 1950’erne.

Efter pensioneringen i 1961 boede Niels Emil Jessen den sidste del af sit liv i Høje Taastrup og blev passet af Thesbjerg, som i en årrække havde været husbestyrerinde på præstegården.


 
 

 

 

 

 

 

♦ 10. oktober 1896

 23. februar 1964

 

Prædikener

Familien efter Niels Emil Jessen har overbragt Høje Taastrup Kirke en stor samling af de prædikener, som Niels Emil Jessen har holdt gennem sin lange karriere som sognepræst:


 
Sådan så præstegården ud, da Niels Emil Jessen flyttede ind i 1932. Tre år senere, den 16. juli 1935, nedbrændte lader og stalde.
Præstegårdshaven og præstegårdens veranda. Billede fra 1930'erne eller 1940'erne.
Præstegårdshaven og præstegårdens veranda. Billede fra 1930'erne eller 1940'erne.
Præstegården i 1932,
Præstegården i 1932, da Niels Emil Jessen lige er flyttet ind. Længen til højre er ukalket. Der går høns på gårdspladsen.
Luftfoto af Høje Taastrup Kirke omkring 1950.

Præstegården efter branden i 1935. Billedet er sandsynligvis taget et halvt til et helt år senere, mens oprydningsarbejdet stadig pågår.
Præstegården efter branden i 1935. Billedet er sandsynligvis taget et halvt til et helt år senere, mens oprydningsarbejdet stadig pågår.
Niels Emil Jessens gravsten på Høje Taastrup Kirkegård. Hustruen er døbt Rut Sjöholm. Ved vielsen får hun den danske stavemåde Ruth.
Niels Emil Jessen foran kirkedøren 14. maj 1961. Måske i forbindelse med afskedsgudstjeneste. Drengen i  baggrunden er ukendt.
Niels Emil Jessen foran kirkedøren 14. maj 1961. Måske i forbindelse med afskedsgudstjeneste. Drengen i baggrunden er ukendt.