Du er her: 

Sognepræst Erland Truidsøn

Præst ved Høje Taastrup kirke
1607 – 1624


Vita

Født i Helsingør.

Efternavn også skrevet: Truitsøn eller Truelsen.

Bliver præst ved Høje Taastrup Kirke i 1606 (eller 1607?).

Død 1624 (Wiberg Pg. br. 06)

-

Da Erland Truidsøn var præst ved Høje Taastrup Kirke var han initiativtager til anskaffelsen af den nuværende altertavle. Det fremgår af teksten midt på altertavlen:

»Anno gratiæ MDCXIV, der erlige oc welbyrdige Christen Friis til Kragerup var Slodtsherre paa Kiøbenhauns Slot, da blef denne Altartaule ferdig giort oc stafîert, oc var H. Erland Trudsøn Sognepræst samme Tid oc Jens Olsøn oc Niels Olsøn i Tostrup Kirke Werger til Tostrup Kircke«


 
 

 

 

 

 

 

♦ Fødselsår ukendt

 1624


Inventar fra Erland Truidsøns periode ved kirken

Altertavle 1614
Altertavlen er malet med årstallet 1614. Altertavlen, som er et københavnerarbejde, er sine 540x513 cm monumental. Altertavlen har tre stokværk, det midterste er bredest, med englehoveder i buevinklerne, 4 glatte søjler med korintiske kapitæler og englehoveder forneden, storvinger der buer ud med menneskehoveder, felter med relieffer af troen (med kors) og styrken (med søjle). 

Midterfeltet er et senere tilføjet moderne maleri på lærred. På dette maleri ses Kristus iført en lys purpurfarvet kappe, mens han bærer på sit kors. Billedet dominerer hele synet af altertavlen med sin røde farve. I felterne ved siden af billedet er nadverens indstiftelsesord malet med guldbogstaver.
Etagen herover med oprindelige maleri på papir af fodvaskningen er i hollandsk stil. I felterne ved siden af dette billede står bibelens tekst om fodvaskningen.
Statuetter af de 4 evangelister er placeret mellem 6 toskanske søjler.
I øverste stokværk er er oprindeligt hollandsk maleri af korsfæstelsen udført på papir. Billedet er flankeret af to kvindehermer, løvehoveder og to ørne med udbredte vinger yderst.
Øverst en kartouche (indfatning) om alle 12 rigsvåben på Dannebrog med det danske, kongelige rigsvåben i midten, (mangler der mon ikke et kors øverst i hakket, som der ikke har været plads til pga. hvælvingen?). 

Altertavlen, der oprindelig har haft broget renæssancestaffering, stod senere i smukt renset træ (med lidt spor af farverne og med lidt guld).
I tostamentfeltet nederst står med gyldne versaler og fraktur på sortmalet papir: ”Anno gratie MDCXIV, der erlige och welbyrdige Kristen Friis til Kragerup var slotsherre på Kjøbenhavns slot da blev denne alteraule ferdiggjort och stafert, och var H Erland Trudsøn sognepræst samme tid och Jens Olsen och Niels Olsen i Torstrup kirke værger til Tolstrup kirke”.

-

Prædikestol 1620
Prædikestol fra 1620 med fire fag med evangelisterne i relief-statuetter på hjørnerne. Livligt skårne kvinde, dydiger hermer, forestiller styrken (med søjle), klogskab (en falk), med spejl af tribut.
Sekskantet himmel over prædikestolen er renset eg med skriftsprog, men der er spor af brogede renæssancefarver.

-

Oblatdisk og -æske 1650
Glat disk til oblater og rund oblatæske, som er graveret med ukendt våben, stammer fra omkring år 1650.