Du er her: 

Sognepræst Erik Michelsøn

Præst ved Høje Taastrup kirke
1561 – 1607

Provst


Vita

Navnet også skrevet: Erich Michaelson.

Erik Michelsøn var provst til Lille-herred. Lille-herred blev siden opslugt af Smørum herred, men bestod fra Arilds tid af sognene: Høje Tåstrup, Sengeløse, Torslunde og Ishøj.

Død i 1607

-

Erik Michelsøn tog initiativ til anskaffelsen af kirkens gamle og vellydende kirkeklokke, fremstillet af Borchart Quellichmeier i 1605.

På kirkeklokken står der:
»Anno 1605 hafver hederlige Mand Erich Michelsøn oc Jep Hansøn Kirckevergie ladet denne Klocke støbe til Tostrup Kircke paa Kirckens Bekaastning.
Verbum Domini manet in æternum (Herrens Ord bliver i Evighed). Goes mich Borchart Gelgiesser Anno 1605 (Borchart Gelgiesser støbte mig År 1605)« .

Klokken har en diameter på 112 cm.


 
 

 

 

 

 

 

♦ Fødselsår ukendt

 1607


Inventar fra Erik Michelsøns periode ved kirken

Alterbordspanel 1584
Alterbordspanelet, hvorpå årstallet 1584 er malet, er anbragt rundt om alterbordet af munkesten med en helgengrav midt i oversiden.
Alterbordspanelet har 13 portalfelten med malede billeder af Kristus og apostle. Kristus midt på forsiden bærer verdenskuglen, de tolv apostle har store, knortede arbejdsnæver, store fødder, hvor alle tæerne omhyggeligt er vist, men de har alle guldglorier med rød stråleglans. Apostlene bærer mærkeligt formede tynde sorte kors, et sværd, en knippel, en kniv, et bæger (gift) og andre ting, som antyder, hvorledes de led martyrdøden.
Alterbordspanelet blev restaureret i 1943 ved Einer V. Jensen, men af malerinden Ragnh Kiellerup, (født i Taastrup omkring 1900).

Alterstager 1590’erne
De to alterstager med en højde på ca. 50 cm er fra 1500-tallets slutning.

Søndre våbenhus ombygget 1600
Søndre våbenhus blev oprindelig bygget omkring år 1400 i højgotisk tid. Det skete samtidig med, at kirken fik sine hvælvinger. Det oprindelige våbenhus blev bygget med vekslende lyse og sortbrændte munkesten. Den gang blev det muligvis anvendt til kapel for en adelig familie.
Omkring 1600 bliver søndre våbenhus bygget højere i renæssancestil.
C. J. Kornerups tegning i kaldsbog fra 1859 (gengivet i Nationalmuseets Danmarks kirker) viser den smukke nye gavl, kvisten på kirketaget og skibets sydgavl med det store rudemønster af sortbrændte bindere (mønt af Roskilde Domkirkes samtidige bygmester).

Kirkeklokke mistet 1602
En kirkeklokke blev i 1602 afleveret ved Christian IV’s klokkeskat (jf. årbog; København 1917).

Kirkeklokke 1605
Kirkeklokke med tværmål på 112 cm blev i 1605 støbt af Borchart Quellichmeier til Høje Taastrup Kirke.
På kirkeklokken står der:
»Anno 1605 hafver hederlige Mand Erich Michelsøn oc Jep Hansøn Kirckevergie ladet denne Klocke støbe til Tostrup Kircke paa Kirckens Bekaastning. Verbum Domini manet in æternum (Herrens Ord bliver i Evighed). Goes mich Borchart Gelgiesser Anno 1605 (Herrens ord hviler i evighed Borchart Gelgiesser støbte mig År 1605)«.

Alterkalk 1605
Alterkalken fra 1605 har en højde på ca. 20 cm og har haft en nu afslidt forgyldning. Alterkalken er er smukt renæssancearbejde. På alterkalken har i relief ordet "JHESUS” og rester af ordet ”NIELLO”. Derudover er alterkalken rigt graveret med bl.a. krucifiksgruppe på foden, hvor der kan læses: ”H Erik Michelsen, Jep. Hansen 1605”. Midt på bægeret ses blandt andet 3 englehoveder af hvilke et bærer et kraftigt overskæg. I bunden er indridset ”xxxxx Lot lll q t”, som ifølge lektor Chr. Bøje er mestermærke for Hans Trægaard.
Det tilsvarende sølvbæger er mod sædvane bevaret.

Gravsten ved væg i koret 1607
“Provst 1584 herud i Lilli Herret “ står der på Erik Michelsøns gravsten af gotlandsk lysegrå kalksten, 188x118 cm.
Indskriften fortæller, at han var sognepræst til Torstrup Kirke i 46 år, død 1607, synes indhugget på bagsiden af en ældre gravsten. Den lå i sakristiets gulv, til den i 1960 flyttedes til sydvæggen i kortet, hvor den nu står.