Du er her: 

Menighedsrådet ved Høje Taastrup Kirke

Rådets medlemmer

Formand: Anna-Grethe Madsen
Træffes på telefon 21 48 99 28
E-mail: formand@hoejetaastrupkirke.dk

Næstformand: Pia Svenning

Kasserer: Bent Bordin
Træffes på telefon 61 16 66 64

Kontaktperson: Simone Voergaard

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: Knud Svenning

Kirkeværge: Ove Johnsen

Formand for valgbestyrelsen: Anna-Grethe Madsen

Menigt medlem: Per Bergmann

Menigt medlem: Niels Olsen

Menigt medlem: Karin Bordin 

Menigt medlem: Karin Schmidt Nielsen

Desuden er præsterne "fødte" medlemmer af rådet.

10okt kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

10okt kl. 17:00
14nov kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

14nov kl. 17:00

Alle menighedsrådsmøder begynder kl. 17.00 og afholdes i sognegården, Præstegårdsvej 3.

Menighedsrådsmøder er offentlige og alle interesserede er velkomne som tilhørere.

Kontakt

Rådsmedlemmerne kontaktes bedst ved henvendelse på e-mail til: 7152@sogn.dk

Kontakt til rådsmedlemmer kan også formidles af kirkekontoret:
Præstegårdsvej 3
Tlf.: 40 43 43 93 Økonomi

Menighedsrådets regnskaber og budgetter skal godkendes af Høje Taastrup Provsti. De seneste offentliggjorte regnskaber og budgetter kan ses på sogn.dk: › Høje Taastrup Sogns økonomi

Høje Taastrup Sogns CVR-nr.: 68 84 11 19


Hvert år afholdes et menighedsmøde for alle sognets folkekirkemedlemmer:

› MenighedsmødetLæs menighedsrådsloven:

› Menighedsrådsloven 
 Få en orientering om menighedsrådets arbejdsopgaver:

› Menighedsrådets rolle


Menighedsrådets udvalg

Forretningsudvalg

Udvalget er pt nedlagt

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Knud Svenning, formand 

Bent Bordin

Jesper Knudsen

Kirkeværge

 

 

 

Valgbestyrelse

Anna-Grethe Madsen, formand

Per Bergmann

Ove Johnsen

 

 

Repræsentanter i menighedsplejens bestyrelse

Anna-Grethe Madsen

Pia Svenning

PR- og aktivitetsudvalg

Per Bergmann, formand

Pia Svenning

Bent Bordin

Sognets 3 præster

Organisten

Kirketjener Cecilie Meyer

 

 

Personaleudvalg

Anna-Grethe Madsen

Simone Voergaard

Kirketjener Cecilie Meyer

Repræsentant i skoletjenesten

Pia Svenning

Ansættelsesudvalg

Nedsættes ad hoc