Du er her: 

Menighedsrådet ved Høje Taastrup Kirke

Rådets medlemmer

Formand: Anna-Grethe Madsen
Træffes på telefon 61 16 66 63
E-mail: formand@hoejetaastrupkirke.dk

Næstformand: Pia Svenning

Kasserer: Bent Bordin
Træffes på telefon 61 16 66 64

Kirkeværge og kontaktperson: Ove Johnsen

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: Knud Svenning

Formand for valgbestyrelsen: Anna-Grethe Madsen

Menigt medlem: Per Bergmann

Menigt medlem: Simone Voergaard

Menigt medlem: Niels Olsen

Menigt medlem: Karin Bordin 

Menigt medlem: Karin Schmidt Nielsen

Desuden er præsterne "fødte" medlemmer af rådet.

Ingen begivenheder fundet.

Alle menighedsrådsmøder begynder kl. 17.00 og afholdes i sognegården, Præstegårdsvej 3.

Menighedsrådsmøder er offentlige og alle interesserede er velkomne som tilhørere.


Kontakt

Rådsmedlemmerne kontaktes bedst ved henvendelse på e-mail til: 7152@sogn.dk

Kontakt til rådsmedlemmer kan også formidles af kirkekontoret:
Præstegårdsvej 3
Tlf.: 40 43 43 93 Økonomi

Menighedsrådets regnskaber og budgetter skal godkendes af Høje Taastrup Provsti. De seneste offentliggjorte regnskaber og budgetter kan ses på sogn.dk: › Høje Taastrup Sogns økonomi

Høje Taastrup Sogns CVR-nr.: 68 84 11 19


Hvert år afholdes et menighedsmøde for alle sognets folkekirkemedlemmer:

› MenighedsmødetLæs menighedsrådsloven:

› Menighedsrådsloven 
 Få en orientering om menighedsrådets arbejdsopgaver:

› Menighedsrådets rolle


Menighedsrådets udvalg

Forretningsudvalg

Udvalget er pt nedlagt

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Knud Svenning, formand 

Bent Bordin

Jesper Knudsen

Kirkeværge

 

 

 

PR- og aktivitetsudvalg

Per Bergmann, formand

Pia Svenning

Bent Bordin

Kirkens præster

Organist

Kirketjener

 

 

Personaleudvalg

Pt under forandring

Valgbestyrelse

Anna-Grethe Madsen, formand

Per Bergmann

Ove Johnsen

 

 

Repræsentanter i menighedsplejens bestyrelse

Anna-Grethe Madsen

Pia Svenning

Repræsentant i skoletjenesten

Pia Svenning

Ansættelsesudvalg

Nedsættes ad hoc