Du er her: 

Menighedsrådet ved Høje Taastrup Kirke

Rådets medlemmer

Formand: Anna-Grethe Madsen
Træffes på telefon 61 16 66 63
E-mail: formand@hoejetaastrupkirke.dk

Næstformand: Pia Svenning

Kasserer: Bent Bordin
Træffes på telefon 61 16 66 64

Kirkeværge og kontaktperson: Ove Johnsen

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: Knud Svenning

Formand for valgbestyrelsen: Anna-Grethe Madsen

Menigt medlem: Per Bergmann

Menigt medlem: Simone Voergaard

Menigt medlem: Niels Olsen

Menigt medlem: Karin Bordin 

Menigt medlem: Karin Schmidt Nielsen

Desuden er præsterne "fødte" medlemmer af rådet.

Ingen begivenheder fundet.

Alle menighedsrådsmøder begynder kl. 17.00 og afholdes i sognegården, Præstegårdsvej 3.

Menighedsrådsmøder er offentlige og alle interesserede er velkomne som tilhørere.


Kontakt

Rådsmedlemmerne kontaktes bedst ved henvendelse på e-mail til: 7152@sogn.dk

Kontakt til rådsmedlemmer kan også formidles af kirkekontoret:
Præstegårdsvej 3
Tlf.: 40 43 43 93 Økonomi

Menighedsrådets regnskaber og budgetter skal godkendes af Høje Taastrup Provsti. De seneste offentliggjorte regnskaber og budgetter kan ses på sogn.dk: › Høje Taastrup Sogns økonomi

Høje Taastrup Sogns CVR-nr.: 68 84 11 19


Hvert år afholdes et menighedsmøde for alle sognets folkekirkemedlemmer:

› MenighedsmødetLæs menighedsrådsloven:

› Menighedsrådsloven 
 Få en orientering om menighedsrådets arbejdsopgaver:

› Menighedsrådets rolle


Menighedsrådets udvalg

Forretningsudvalg

Udvalget er pt nedlagt

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Knud Svenning, formand 

Bent Bordin

Jesper Knudsen

Kirkeværge

 

 

 

Medieudvalg

Per Bergmann, formand

Karin Smith

Jakob Mahler

Charlotte Slot

Jesper Knudsen

Camilla Drabo

 

 

Programudvalget

Per Bergmann

Pia Svenning

Svetlana Koperskaia

Jakob Mahler

Jesper Knudsen

Charlotte Slot

 

 

 

Valgbestyrelse

Anna-Grethe Madsen, formand

Per Bergmann

Ove Johnsen

 

 

Repræsentanter i menighedsplejens bestyrelse

Anna-Grethe Madsen

Pia Svenning

Repræsentant i skoletjenesten

Pia Svenning

Ansættelsesudvalg

Nedsættes ad hoc