Du er her: 

Menighedsrådet ved Høje Taastrup Kirke

Rådets medlemmer

Formand og kontaktperson: Anna-Grethe Madsen

Træffes på telefon 61 16 66 63
E-mail: formand@hoejetaastrupkirke.dk

Næstformand: Henrik Kusk

Kasserer: Bent Bordin
Træffes på telefon 61 16 66 64

Kirkeværge: Ove Johnsen

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: NN

Formand for valgbestyrelsen: Poul Magne Skov

Menigt medlem: Morten G. Hoffmann-Timmol

Menigt medlem: Ole K. Pedersen

Menigt medlem: Gitte Maibritt Lang 

Menigt medlem: Rasmus Lerche Larsen

Desuden er præsterne "fødte" medlemmer af rådet.

26jan kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

26jan kl. 17:00
11feb kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

11feb kl. 17:00
11mar kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

11mar kl. 17:00

Alle menighedsrådsmøder begynder kl. 17.00 og afholdes i sognegården, Præstegårdsvej 3.

Menighedsrådsmøder er offentlige og alle interesserede er velkomne som tilhørere.


Kontakt

Rådsmedlemmerne kontaktes bedst ved henvendelse på e-mail til: 7152@sogn.dk

Kontakt til rådsmedlemmer kan også formidles af kirkekontoret:
Præstegårdsvej 3
Tlf.: 40 43 43 93 Økonomi

Menighedsrådets regnskaber og budgetter skal godkendes af Høje Taastrup Provsti. De seneste offentliggjorte regnskaber og budgetter kan ses på sogn.dk: › Høje Taastrup Sogns økonomi

Høje Taastrup Sogns CVR-nr.: 68 84 11 19


Hvert år afholdes et menighedsmøde for alle sognets folkekirkemedlemmer:

› MenighedsmødetLæs menighedsrådsloven:

› Menighedsrådsloven 
 Få en orientering om menighedsrådets arbejdsopgaver:

› Menighedsrådets rolle


Menighedsrådets udvalg

Forretningsudvalg

Udvalget er pt nedlagt

Kirke- og kirkegårdsudvalg

NN, formand 

Morten Hoffmann-Timmol

Henrik Kusk

Ole K. Pedersen

Bent Bordin

Jesper Knudsen

Kirkeværge

 

 

 

Valgbestyrelse

Poul Magne Skov, formand

Gitte Maibritt Lang

Anna-Grethe Madsen

 

 

Repræsentant i skoletjenesten

Poul Magne Skov

Medieudvalg

NN

Programudvalget

NN

 

 

 

Repræsentanter i menighedsplejens bestyrelse

Anna-Grethe Madsen

Pia Svenning

 

Ansættelsesudvalg

Nedsættes ad hoc