Du er her: 

Ansatte ved Høje Taastrup Kirke

Christine Seedorff

Kordegn

Mobil:
40 43 43 93

E-mail: cps@km.dk 

Inga Dalgaard

Kirketjener

Mobil: 
21 38 63 92

Camilla Drabo

Kommunikation

Mobil:

E-mail: camillakommuni
kation@gmail.com

 

 

Jakob Mahler

Kirketjener

Mobil: 
21 38 63 91

E-mail: kirketjener@
hoejetaastrupkirke.dk

Conny Engbjerg

Graver

Mobil: 
21 38 63 93

E-mail: 
graverhtk@gmail.com

Svetlana Koperskaia

Organist

Mobil:
60 13 36 13

E-mail: organist@
hoejetaastrupkirke.dk

Korsangere

Pernille Ritter

Thomas Poulsen Kragh

Bo Glies Nandfred 

Forespørgsler vedr. kirkelige handlinger og andre aktiviteter til:

Kirkekontoret — Tlf: 40 43 43 93


Høje Taastrup Kirke har to sognepræster › se mere her

Høje Taastrup Kirke har et menighedsråd på ti medlemmer › se mere her