Du er her: 

Ansatte ved Høje Taastrup Kirke

Christine Seedorff

Kordegn

Mobil:
40 43 43 93

E-mail: cps@km.dk 

Inga Dalgaard

Kirketjener

Mobil: 
21 38 63 92

Cecilie Evelyn Meyer

Kirketjener

Mobil: 
61 68 62 26

E-mail: 
kirkececilie
@gmail.com

Conny Engbjerg

Graver

Mobil: 
21 38 63 93

E-mail: 
graverhtk
@gmail.com

Svetlana Koperskaia

Organist

Mobil:
60 13 36 13

E-mail: organist@ hoejetaast rupkirke.dk

Korsangere

Pernille Ritter

Thomas Poulsen Kragh

Bo Glies Nandfred 

Forespørgsler vedr. kirkelige handlinger og andre aktiviteter til:

Kirkekontoret — Tlf: 40 43 43 93

 

Høje Taastrup Kirke har to sognepræster › se mere her

Høje Taastrup Kirke har et menighedsråd på ti medlemmer › se mere her