Navngivning og navneændring


 

Navngivning

Et barn skal navngives, før det er blevet et halvt år gammelt.

Det kan forældrene gøre ved dåb i kirken eller ved navngivning på: 
› borger.dk/navngivning.

 
 

Navneændring

Alle med fast bopæl i Danmark kan søge om at få ændret deres navn.

Ansøgningen foregår på: 
› borger.dk/navneændring.