Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald

Efter et dødsfald skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattest. Ved dødsfald i Høje Taastrup sogn sørger lægen for at dødsfaldet bliver anmeldt til kirkekontoret.
 

Bisættelse 
De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg, om de vil have hjælp af en bedemand.

Bedemanden eller de pårørende skal anmode om begravelse eller bisættelse på kirkekontoret eller hos en af kirkens præster.

 
Se folkekirkens beskrivelse:
›Hvad er kirkelig begravelse

Begravelse og bisættelse

En afdød skal enten begraves eller brændes. Reglerne gælder for alle, uanset om afdøde var medlem af folkekirken.

Som pårørende til afdøde skal du udfylde en digital anmodning med NemID på ›borger.dk. På anmodningen skal du oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes, og om der skal medvirke en præst (kirkelig handling). Begravelsesmyndigheden modtager efterfølgende den digitale anmodning.

Ved en kirkelig begravelse skal du som pårørende henvende dig til den præst, som du gerne vil have skal forestå højtideligheden. Du kan også henvende dig til kirkekontoret i Høje Taastrup Sogn.

Præsten, som er ansvarlig for handlingens forløb, vil normalt tilbyde en samtale, hvor I taler om afdøde og om det, der skal ske ved begravelsen/bisættelsen.


Valg af gravsted

Valget af et gravsted er en vigtig beslutning for hele familien og ikke kun den afdøde. Der er fem typer af gravsteder at vælge imellem. I det valg er det vigtigt at være opmærksom på, at beslutningen om hvilket gravsted man ønsker, bedst tages på kirkegården.

Mennesker er forskellige og har brug for forskellige måder at minde deres afdøde. På Høje Taastrup kirkegård tilbyder vi en række forskellige typer gravsteder. Nogle kan pyntes fint, mens andre er skjulte.

Herunder er der information om de forskellige typer af gravsteder:


Urnegravsted

Et urnegravsted er et sted til jer, som gerne vil vide, hvor jeres kære er. I kan selv dekorere gravstedet, plante blomster, sætte lanterne (max. 2 stk. og 30 cm høj), hvor børn, børnebørn, og oldebørn kan sætte perleplader, små sten med skrift på og nogle få figurer, som ikke er for store. I har mulighed for at være med til urne-nedsættelsen. Forud for nedsættelsen kontakter graveren jer altid for at høre om i ønsker at deltage. På urnegravsteder er der et obligatorisk beløb, som skal betales for hækklipning. Vedligeholdelsen af gravstedet kan I selv stå for eller betale kirkegården for det. Der kan også tilkøbes grandækning, forårs- og sommerblomster enten på årsbasis eller for min. 5 eller 10 år. Mange vælger imidlertid at lade ydelserne følge urnens fredningstid, som er 10 år.


Kistegravsted

Kistegravsted er til Jer pårørende, som ønsker at kistebegrave jeres kære og med det samme vide hvor de ligger. På dette gravsted må der sættes lanterne (2 stk. på max højde 45 cm), nogle få figurer, planter og blomster. I kan vælge at sætte en gravsten på. Man kan vælge en plads, 2 pladser eller hvilke antal pladser i ønsker Jer i familien. Der er obligatorisk vedligeholdelse af hæk på dette gravsted som skal betales for hele kistens fredningstid. Herudover kan I vælge om I selv vil vedligeholde gravstedet eller betale kirkegårdspersonalet for at holde det. Der kan tilkøbes gran-dækning, forårs- og sommerblomster. Ydelserne kan betales årligt eller for minimum 5 år. De fleste lader ydelserne følge kistens fredningstid, som er 30 år på en alm. Kiste eller 60 år for egetræs kiste eller zink kiste på Høje Taastrup Kirkegård.


Kendt urnefællesgrav

Den kendte urnefællesgrav er til jer pårørende, som ønsker at vide, hvor jeres pårørende ligger både med og uden plade på. I har ikke det store behov for at pynte graven med lanterner, figurer, planter osv. Det er dog tilladt at have max 2 nedgravede vaser ved pladen, hvor det er tilladt at sætte blomster i sommerhalvåret. I vinterhalvåret må der sættes lys og puder på pladen. På kendt urnefæl-lesgrav er vedligeholdelsen obligatorisk. Den skal betales for 10 år som svarer til urnens fredningstid. I kan deltage i urnenedsættelsen.


Kendt kistefællesgrav

Kendt kistefællesgrav er til jer som ønsker at vide, hvor jeres pårørende ligger og I ingen vedligeholdelse har, og ikke har behov for at kunne lægge perleplader, små sten med tekst osv. På gravstedet må der dog i sommerhalvåret forefindes blomster i max 2 nedgravede vaser. I vinterhalvåret må der lægges puder og lys på pladen. Der er obligatorisk vedligeholdelse af dette gravsted, der betales for 30 eller 60 år som svarer til kistens fredningstid. (30 år for en alm. Kiste og 60 år for egetræs kiste og zink kister). Det er ikke et krav at man lægger en sten på, så dette er også vores ukendt kiste i plæne, for dem som ønsker at være anonymt begravet.


Ukendt fællesgrav

Ukendt fællesgrav er til jer pårørende: børn/ børnebørn/ oldebørn/ søskende/ forældre som ikke har behov for at vide hvor jeres kære ligger. Ved graven er der et anlæg, hvor I kan lægge eller sætte blomster, puder og lys. Vedligeholdelsen er obligatorisk og der betales for 10 år, som svarer til urnens fredningstid.


Få hjælp fra kirkens graver

Graveren ved Høje Taastrup Kirkegård står altid til rådighed for at rådgive jer pårørende, så I får truffet det rigtige valg af gravsted på kirkegården.

I er velkomne til at komme op og se mulighederne på Høje Taastrup Kirkegård. Her kan I høre om priser og eventuelle restriktioner på de forskellige typer af gravsteder, om gravstenen skal have en bestemt størrelse osv. Samtidig kan I få mulighed for at komme med ønsker til gravsteds placering (dog ikke ved ukendt fællesgrav). 

Med venlig hilsen
Conny Engbjerg
Graver ved Høje Taastrup Kirke
Mobil: 21 38 63 93
E-mail: graverhtk@gmail.com

 

En begravelse

Ved bisættelser og begravelser samles vi om kisten inde i kirken. 

Sådan har det ikke altid været. Ind til begyndelsen af 1900-tallet var der tradition for at samles om kisten i afdødes hjem. Bagefter bar man kisten ud til graven, hvor der blev kastet jord på. Det er den tradition med at starte i hjemmet, som ses på dette billede af Anna Ancher fra 1891.