Du er her: 

Graver

Conny Engbjerg
Tlf. 21 38 63 93
Telefontid mandag-fredag, kl. 12-13 
E-mail: graverhtk@gmail.com


Høje Taastrup kirkegård råder over kiste- og urnegravsteder i forskellige størrelser og udførelser.

Oplysninger om priser og gravstedsvalg kan indhentes hos graveren, som kan træffes på hverdage i tidsrummet kl. 12–13 eller efter aftale.


Fællesgraven, som også bliver kaldt for de ukendtes grav

Det aktuelle arbejde omkring kirkegården

Faktura vil fremover blive sendt ud i e-boks.


Graveren har ferie i uge 29 +30 +31 

 

 

Almindelige betingelser ved erhvervelse af gravsted

Fredningstiden for kistebegravelse er 30 år, dog 60 år for egetræskister. For urnebegravelser er den 10 år, dog 20 år for keramikurner. Ved keramikurner skal der søges tilladelse fra menighedsrådet. Der kan ikke erhverves brugsret til gravsteder for mere end det dobbelte af fredningsperioden, men de fleste gravsteder vil kunne fornyes derudover, medmindre en godkendt reguleringsplan er til hinder for dette. Hvis der er ønske om at benytte det eksisterende gravsted, skal det udstedte gravstedsbrev forevises, og gravstedet skal fornyes for det antal år, som er nødvendigt for, at fredningstiden kan overholdes. Der betales en engangsvederlag ved erhvervelse eller fornyelse af gravstedet, der også indbefatter betaling for vedligeholdelse af hækplanter samt forkant efter gældende takster.

----------------------------------

 
Pasning af Gravsted
Et gravsted skal passes og holdes fri for ukrudt. Derfor er det forinden valg af gravsted tilrådeligt, at sætte sig ind i reglerne for vedligeholdelse på den pågældende afdeling af kirkegården. Vedligeholdelsen kan foretages af de pårørende eller af kirkegården, bortset fra visse afdelinger der kun vedligeholdes af kirkegården. Individuelle aftaler om vedligeholdelse af et gravsted for et bestemt åremål (legat) mod forudbetaling kan træffes. Der er tale om renholdelse, beskæring af beplantning, udplantning af blomster samt grandækning. Et gravsted skal desuden overholde retningslinjerne jf. kirkegårdens vedtægter. Ved misvedligeholdelse underretter graveren menighedsrådet, der tager kontakt til gravstedejer omkring nedlæggelse af gravstedet.

---------------------------------- 
Obligatorisk vedligeholdelse

Der er på vores ukendt fællesgrav og græsgravsted med plade både kiste og urne en vedligeholdelsesaftale som skal betales på en gang ved erhvervelsen ( kiste er for 30 år og urne er på 10 år) da der er obligatorisk vedligeholdelse af disse

Levering og udplantning af blomster
Forårsblomster (marts-april-maj): Stedmoder
Sommerblomster (juni- juli-august): Isbegonier
 

Grandækning
Grandækning foretages fra ultimo oktober til og med primo december.

Bestilling på anlæg og beplantning

Alt arbejde vedrørende anlægsbeplantning samt renholdelse udføres af kirkegårdens personale ved henvendelse til Graverens kontor. Her kan træffes alle aftaler og gives gartnervejledning.

----------------------------------

Vedligeholdelse af gravsteder på årlig regning Indeholder følgende: Almindelig vedligeholdelse består af lugning af gravstedet, men ikke beskæring af roser, stauder, mv. Fjernelse af visne buketter en gang ugentligt samt granaftagning. Prisen for ovennævnte arbejder efter gældende takster.

----------------------------------

Grandækning: Grandækning udføres efter årlig regning eller ved legataftale på følgende afdelinger efter aftale: A, B, C, D og U. Prisen for ovennævnte arbejde efter gældende takster.

----------------------------------

Gravstedsanlæg: Inden der træffes aftale om gravstedets anlæggelse, er det vigtigt at have bestemt, hvilken type gravminde der ønskes anbragt for at opnå overensstemmelse mellem anlæg og gravminde. Pris på anlæg af gravsted kan fåes ved henvendelse til graveren. Den samlede pris indeholder materialer og arbejdstid. Alt efter ønsker ved etablering varierer prisen. Pris på etablering af gravsted indgår ikke i eventuelle vedligeholdelsesaftaler.

----------------------------------

Vedligeholdelse af gravsteder for hele fredningsperioden - legataftale: Kirkegården påtager sig vedligeholdelse i hele fredningsperioden mod betaling en gang for alle, en såkaldt legataftale. Vedligeholdelsen indeholder: almindelig vedligeholdelse består af lugning af gravstedet. Opretning efter jordsætning foretages ved kirkegårdens foranstaltning. Planter på gravstedet beskæres, visne blomster fjernes 1 gang ugentligt og perlesten efterfyldes efter behov. 

----------------------------------

Blomster: Forårs og sommerblomster kan bestilles hos graveren på årlig regning eller som legataftale efter gældende takster. Prisen indeholder opfyldning af jord, gødning og vanding af disse.

 

 


Takster for Høje Taastrup kirkegård 2017

Obligatorisk pleje og vedligeholdelse ved erhvervelse og fornyelser

 

priserne
er pr. år

Obl. hækklip.og hækvedl. 1 kisteplads.

142,20

Obl. hækklip.og hækvedl. 2 kistepladser.

210,73

Obl. hækklip.og hækved. 3 kistepladser

   280,99

Obl. hækklip.og hækvedl. 4 kistepladser.

351,22

Obl. hækklip.og hækvedl. ekstra kisteplads.

70,25

Obl. hækklip.og hækvedl. urnegravsted

86,81

Obligatorisk pleje og vedl. anonym fællesgr

207,49

Græsgravsted m. plade 1 kisteplads

440,72

Græsgravsted m. plade urnegravsted

291,50

Pleje og vedligeholdelse

Pleje og vedl. 1 kisteplads.

996,16

Pleje og vedl. 2 kistepladser.

  1.410,47

Pleje og vedl. 3 kistepladser.

  1.706,87

Pleje og vedl. 4 kistepladser.

  2.003,27

Pleje og vedl. 5 kistepladser.

  2.299,66

Pleje og vedl. ekstra kisteplads.

   296,40

Pleje og vedl. 1 urnegravsted.

609,37

Grandækning

Grandækning 1 kisteplads

524,87

Grandækning 2 kistepladser

787,31

Grandækning 3 kistepladser

1.049,74

Grandækning 4 kistepladser

1.312,18

 

Grandækning ekstra kisteplads

262,44

Grandækning urnegravsted

338,67

Heldækning

Gran heldækning 1 kisteplads

787,31

Gran heldækning 2 kistepladser

1.180,96

Gran heldækning 3 kistepladser

1.574,61

Gran heldækning 4 kistepladser

1.968,27

 

Gran heldækning ekstra kisteplads

393,65

Blomster

Prisen er pr. stk:

 

Stedmoder

22,61

Isbegonia

23,54

Begravelsesudgifter

Gravkastning

4.828,94

Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken

-4.828,94

Gravkastning barnegrav

1.809,08

Gravkastning, tilskud m. af folkekirken barnegrav

-1.809,08

Urnenedsættelse

721,15

Urnenedsættelse, tilskud medlem af folkekirken

-721,15

Andre udgifter

Timeløn

414,32

Vase

435,33

 

 

 

 

Erhvervelse af gravsted

.

 

priserne
er pr. år

Erhvervelse af gravsted ukendt fælles

46,89

Tilskud til m. af folkekirken ukendt fælles

-46,89

Erhvervelse af kendt kistefællesgrav

515,29

Tilskud til m. af folkek. kendt kistefællesgrav

-515,29

Erhvervelse af kendt urnefællesgrav

164,99

Tilskud til m. af folkekir.kendt urnefællesgrav

-164,99

Erhvervelse af 1 kisteplads

471,88

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

-471,88

Erhvervelse af 2 kistepladser

943,77

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

-943,77

Erhvervelse af 3 kistepladser

1.415,64

Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser

-1.415,64

Erhvervelse af 4 kistepladser

1.887,52

Tilskud til medlem af folkekirken 4 kistepladser

-1.887,52

Erhvervelse af ekstra kisteplads

471,88

Tilskud til m. af folkekirken ekstra kisteplads

-471,88

Erhvervelse af urnegravsted

163,88

Tilskud til medlem af folkekirken  Urnegravsted

-163,88

Fornyelse af gravsted priserne er pr. år

Fornyelse af 1 kisteplads

471,88

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

-377,51

Fornyelse af  2 kistepladser

943,77

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

-755,01

Fornyelse af 3 kistepladser

1.415,64

Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser

-1.132,50

Fornyelse af  4 kistepladser

1.887,52

Tilskud til medlem af folkekirken 4 kistepladser

-1.510,02

Fornyelse af ekstra kisteplads

471,88

Tilskud til m. af folkekirken ekstra kisteplads

-377,51

Fornyelse af Urnegravsted

163,88

Tilskud til medlem af folkekirken Urnegravsted

-131,09

Fornyelse af kendt fællesgrav 1 kisteplads

515,29

Tilskud til m. af folkekir. kendt 1 kisteplads

-412,23

Fornyelse af gravsted urnefællesgrav

164,99

Tilskud til m.af folkek. urnefællesgrav.

-131,86

Valg af et gravsted er vigtigt

Vejledning til pårørende

Valg af et gravsted er en vigtig beslutning for hele familien og ikke kun den afdøde. Der er fem typer af gravsteder at vælge imellem. I det valg er det vigtigt at være opmærksom på, at beslutningen om hvilket gravsted man ønsker, bedst tages på kirkegården.

Mennesker er forskellige og har brug for forskellige måder at minde deres afdøde. På Høje Taastrup kirkegård tilbyder vi en række forskellige typer gravsteder. Nogle kan pyntes fint, mens andre er skjulte. Denne folder giver et overblik og informationer over de forskellige gravsteder.

Graveren ved Høje Taastrup Kirkegård står altid til rådighed for at rådgive jer pårørende, så I får truffet det rigtige valg af gravsted på Høje Taastrup kirkegård. I er velkomne til at komme op og se, hvordan stedet I vælger ser ud. og evt. vælge gravsteds placering (ej ukendt fælles) ved besøget kan I også høre om de forskellige muligheder, priser og eventuelle restriktioner på de forskellige typer af gravsteder, om gravstenen skal have en bestemt størrelse osv. Efterfølgende kan I tage hjem og tænke over alternativerne og i ro og mag beslutte, hvad der er det rigtige gravsted for jer.

Med venlig hilsen
Conny Engbjerg, graver ved Høje Taastrup kirkegård.
Træffes på mobil 21386393 eller mail graverhtk@gmail.com

--

Urnegravsted

Et urnegravsted er et sted til jer, som gerne vil vide, hvor jeres kære er. I kan selv dekorere gravstedet, plante blomster, sætte lanterne (max. 2 stk. og 30 cm høj), hvor børn, børnebørn, og oldebørn kan sætte perleplader, små sten med skrift på og nogle få figurer, som ikke er for store. I har mulighed for at være med til urne-nedsættelsen. Forud for nedsættelsen kontakter graveren jer altid for at høre om i ønsker at deltage. På urnegravsteder er der et obligatorisk beløb, som skal betales for hækklipning. Vedligeholdelsen af gravstedet kan I selv stå for eller betale kirkegården for det. Der kan også tilkøbes grandækning, forårs- og sommerblomster enten på årsbasis eller for min. 5 eller 10 år. Mange vælger imidlertid at lade ydelserne følge urnens fredningstid, som er 10 år.

-

Kendt urnefællesgrav

Den kendte urnefællesgrav er til jer pårørende, som ønsker at vide, hvor jeres pårørende ligger både med og uden plade på. I har ikke det store behov for at pynte graven med lanterner, figurer, planter osv. Det er dog tilladt at have max 2 nedgravede vaser ved pladen, hvor det er tilladt at sætte blomster i sommerhalvåret. I vinterhalvåret må der sættes lys og puder på pladen. På kendt urnefæl-lesgrav er vedligeholdelsen obligatorisk. Den skal betales for 10 år som svarer til urnens fredningstid. I kan deltage i urnenedsættelsen.

-

Ukendt fællesgrav

Ukendt fællesgrav er til jer pårørende: børn/ børnebørn/ oldebørn/ søskende/ forældre som ikke har behov for at vide hvor jeres kære ligger. Ved graven er der et anlæg, hvor I kan lægge eller sætte blomster, puder og lys. Vedligeholdelsen er obligatorisk og der betales for 10 år, som svarer til urnens fredningstid.

-

Kistegravsted

Kistegravsted er til Jer pårørende, som ønsker at kistebegrave jeres kære og med det samme vide hvor de ligger. På dette gravsted må der sættes lanterne (2 stk. på max højde 45 cm), nogle få figurer, planter og blomster. I kan vælge at sætte en gravsten på. Man kan vælge en plads, 2 pladser eller hvilke antal pladser i ønsker Jer i familien. Der er obligatorisk vedligeholdelse af hæk på dette gravsted som skal betales for hele kistens fredningstid. Herudover kan I vælge om I selv vil vedligeholde gravstedet eller betale kirkegårdspersonalet for at holde det. Der kan tilkøbes gran-dækning, forårs- og sommerblomster. Ydelserne kan betales årligt eller for minimum 5 år. De fleste lader ydelserne følge kistens fredningstid, som er 30 år på en alm. Kiste eller 60 år for egetræs kiste eller zink kiste på Høje Taastrup Kirkegård.

-

Kendt kistefællesgrav

Kendt kistefællesgrav er til jer som ønsker at vide, hvor jeres pårørende ligger og I ingen vedligeholdelse har, og ikke har behov for at kunne lægge perleplader, små sten med tekst osv. På gravstedet må der dog i sommerhalvåret forefindes blomster i max 2 nedgravede vaser. I vinterhalvåret må der lægges puder og lys på pladen. Der er obligatorisk vedligeholdelse af dette gravsted, der betales for 30 eller 60 år som svarer til kistens fredningstid. (30 år for en alm. Kiste og 60 år for egetræs kiste og zink kister). Det er ikke et krav at man lægger en sten på, så dette er også vores ukendt kiste i plæne, for dem som ønsker at være anonymt begravet.

-