Du er her: 

Kirkekontor

Mandag: 10.00-13.00
Tirsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 10.00-13.00
Fredag: 10.00-13.00
 

----------------------
Tlf: 40 43 43 93
----------------------

 
Præstegårdsvej 3 • 2630 Taastrup

E-mail: hoejetaastrup.sogn@km.dk

 
-

Fødsel og navn

Fødsel
Jordemoderen sørger for, at nyfødte børn bliver indberettet til kordegnen. Forældrene behøver ikke gøre noget.

Navngivning 
Et barn skal navngives, før det er et halvt år gammelt. Det kan forældrene gøre ved dåb i kirken eller ved på at gå til "Ansøg om navngivning med NemID" på: 
› borger.dk/navngivning.

Navneændring 
Alle med fast bopæl i Danmark kan søge om at få ændret deres navn. Ansøgningen foregår på: 
› borger.dk/navneændring.

Dåb

Dåb ved højmessen 
Der er dåb ved alle højmesser i Høje Taastrup Kirke. Der er dog enkelte højtidsdage, hvor dåb ikke er hensigtsmæssig.

Dåb om lørdagen 
Den første lørdag i hver måned er der dåb ved en særlig dåbsgudstjeneste kl. 11.

Aftal dåbstidspunkt 
Tag kontakt til kordegnen for at aftale et tidspunkt for dåb i kirken: 40 43 43 93.

 

-

Vielse og bryllup

Hvis I ønsker at blive gift i Høje Taastrup Kirke, skal I aftale et tidpunkt med kirkekontoret: 40 43 43 93.
 

Prøvelsesattest 
For at en kirkelig vielse kan foretages, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Det kan I gøre her: 
› borger.dk/Naar-I-vil-giftes.

Efter I har sendt en ægteskabserklæring undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest, som I skal have med til kirkekontoret.

Begravelse og bisættelse

Efter et dødsfald skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattest. Ved dødsfald i Høje Taastrup sogn sørger lægen for at dødsfaldet bliver anmeldt til kirkekontoret.
 

Bisættelse 
De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Det er de pårørendes eget valg, om de vil have hjælp af en bedemand.

Bedemanden eller de pårørende skal anmode om begravelse eller bisættelse på kirkekontoret eller hos en af kirkens præster.

Konfirmation

I Høje Taastrup Kirke afholdes der konfirmationer i forbindelse med storebededag. 

I 2019 er der konfirmationer:
• Fredag den 17. maj kl. 10 og 12
• Lørdag den 18. maj kl. 10 og 12

Der er konfirmationsforberedelse for alle, der går i 8. klasse.

Tilmelding til konfirmation er mulig fra primo februar til primo juni. Tilmelding foregår her: 
› konfirmander

 

Kirkelig betjening

Som medlem af folkekirken har du ret til kirkelig betjening af præsten i det sogn, hvor du bor. At have ret til kirkelig betjening betyder, at du har ret til at få foretaget kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Endvidere skal præsten yde sjælesorg, hvis du ønsker det.

Ud over at have ret til kirkelig betjening i det sogn, hvor du bor, har du som medlem af folkekirken også ret til kirkelig betjening i en kirke i et andet sogn, hvis du har en særlig tilknytning til sognet.

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis du:

  • tidligere har haft bopæl i sognet. Dette gælder, uanset hvor længe du har boet i sognet.
  • har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
  • for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, ægtefælle, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

 

 

Meld dig ind i folkekirken

Hvis du ikke er medlem af folkekirken og gerne vil være det, skal du kontakte en kirkens præster, så hjælper de dig på vej.

Du kan blot udfylde formularen, så sørger en præst for at tage kontakt til dig.

Bemærk: Du er ikke indmeldt i folkekirken, før en præst i dit sogn har kontaktet dig og behandlet dit ønske. 

Nyttige links

Folkekirkens Mellemkirkelige råd. Rådet er det organ, som tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet. › Folkekirkens Mellemkirkelige råd