Menighedsrådet ved Høje Taastrup Kirke

Menighedsråd

Formand: Bjørn Grønvig
Træffes på telefon 61 16 66 63
E-mail: formand@hoejetaastrupkirke.dk

Næstformand: Anna-Grethe Madsen
Træffes på telefon 21 48 99 28

Kasserer: Bent Bordin
Træffes på telefon 61 16 66 64

Kontaktperson: Simone Voergaard

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: Knud Svenning

Kirkeværge: Ove Johnsen

Formand for valgbestyrelsen: Anna-Grethe Madsen

Menigt medlem: Per Bergmann

Menigt medlem: Niels Olsen

Menigt medlem: Pia Svenning

Menigt medlem: Karin Bordin 

Desuden er præsterne "fødte" medlemmer af rådet.

09aug kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

09aug kl. 17:00
13sep kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

13sep kl. 17:00
11okt kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

11okt kl. 17:00

Alle menighedsrådsmøder begynder kl. 17.00 og afholdes i sognegården, Præstegårdsvej 3.

Menighedsrådsmøder er offentlige og alle interesserede er velkomne som tilhørere.

Kontakt

Rådsmedlemmerne kontaktes bedst ved henvendelse på e-mail til: 7152@sogn.dk

Kontakt til rådsmedlemmer kan også formidles af kirkekontoret:
Præstegårdsvej 3
Tlf.: 40 43 43 93 
-
-Hvert år afholdes et menighedsmøde for alle sognets folkekirkemedlemmer:

› Menighedsmødet

Læs menighedsrådsloven:

› Menighedsrådsloven

Lær om menighedsrådets arbejdsopgaver:

› Menighedsrådets rolle
Menighedsrådets udvalg

Forretningsudvalg

Bjørn Grønvig

Anna-Grethe Madsen

Bent Bordin

Simone Voergaard

Knud Svenning

Charlotte Slot

 

 

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Knud Svenning, formand 

Pia Svenning

Bent Bordin

Jesper Knudsen

René Fredborg Nielsen

 

 

 

PR- og aktivitetsudvalg

Per Bergmann, formand

Pia Svenning

Bent Bordin

Sognets 3 præster

Organist Gulli Odsbøl

Kirketjener Cecilie Meyer

 

 

Valgbestyrelse

Anna-Grethe Madsen, formand

Per Bergmann

Ove Johnsen