Graver

Conny Engbjerg
Tlf. 21 38 63 93
Telefontid mandag-fredag, kl. 12-13 
E-mail: graverhtk@gmail.com


Høje Taastrup kirkegård råder over kiste- og urnegravsteder i forskellige størrelser og udførelser.

Oplysninger om priser og gravstedsvalg kan indhentes hos graveren, som kan træffes på hverdage i tidsrummet kl. 12–13 eller efter aftale.


Fællesgraven, som også bliver kaldt for de ukendtes grav

Det aktuelle arbejde omkring kirkegården

Faktura vil fremover blive sendt ud i e-boks.

Stedmoder er blevet plantet så nu må foråret gerne komme.

 

 

 

 

Almindelige betingelser ved erhvervelse af gravsted

Fredningstiden for kistebegravelse er 30 år, dog 60 år for egetræskister. For urnebegravelser er den 10 år, dog 20 år for keramikurner. Ved keramikurner skal der søges tilladelse fra menighedsrådet. Der kan ikke erhverves brugsret til gravsteder for mere end det dobbelte af fredningsperioden, men de fleste gravsteder vil kunne fornyes derudover, medmindre en godkendt reguleringsplan er til hinder for dette. Hvis der er ønske om at benytte det eksisterende gravsted, skal det udstedte gravstedsbrev forevises, og gravstedet skal fornyes for det antal år, som er nødvendigt for, at fredningstiden kan overholdes. Der betales en engangsvederlag ved erhvervelse eller fornyelse af gravstedet, der også indbefatter betaling for vedligeholdelse af hækplanter samt forkant efter gældende takster.

----------------------------------

 
Pasning af Gravsted
Et gravsted skal passes og holdes fri for ukrudt. Derfor er det forinden valg af gravsted tilrådeligt, at sætte sig ind i reglerne for vedligeholdelse på den pågældende afdeling af kirkegården. Vedligeholdelsen kan foretages af de pårørende eller af kirkegården, bortset fra visse afdelinger der kun vedligeholdes af kirkegården. Individuelle aftaler om vedligeholdelse af et gravsted for et bestemt åremål (legat) mod forudbetaling kan træffes. Der er tale om renholdelse, beskæring af beplantning, udplantning af blomster samt grandækning. Et gravsted skal desuden overholde retningslinjerne jf. kirkegårdens vedtægter. Ved misvedligeholdelse underretter graveren menighedsrådet, der tager kontakt til gravstedejer omkring nedlæggelse af gravstedet.

---------------------------------- 
Obligatorisk vedligeholdelse

Der er på vores ukendt fællesgrav og græsgravsted med plade både kiste og urne en vedligeholdelsesaftale som skal betales på en gang ved erhvervelsen ( kiste er for 30 år og urne er på 10 år) da der er obligatorisk vedligeholdelse af disse

Levering og udplantning af blomster
Forårsblomster (marts-april-maj): Stedmoder
Sommerblomster (juni- juli-august): Isbegonier
 

Grandækning
Grandækning foretages fra ultimo oktober til og med primo december.

Bestilling på anlæg og beplantning

Alt arbejde vedrørende anlægsbeplantning samt renholdelse udføres af kirkegårdens personale ved henvendelse til Graverens kontor. Her kan træffes alle aftaler og gives gartnervejledning.

----------------------------------

Vedligeholdelse af gravsteder på årlig regning Indeholder følgende: Almindelig vedligeholdelse består af lugning af gravstedet, men ikke beskæring af roser, stauder, mv. Fjernelse af visne buketter en gang ugentligt samt granaftagning. Prisen for ovennævnte arbejder efter gældende takster.

----------------------------------

Grandækning: Grandækning udføres efter årlig regning eller ved legataftale på følgende afdelinger efter aftale: A, B, C, D og U. Prisen for ovennævnte arbejde efter gældende takster.

----------------------------------

Gravstedsanlæg: Inden der træffes aftale om gravstedets anlæggelse, er det vigtigt at have bestemt, hvilken type gravminde der ønskes anbragt for at opnå overensstemmelse mellem anlæg og gravminde. Pris på anlæg af gravsted kan fåes ved henvendelse til graveren. Den samlede pris indeholder materialer og arbejdstid. Alt efter ønsker ved etablering varierer prisen. Pris på etablering af gravsted indgår ikke i eventuelle vedligeholdelsesaftaler.

----------------------------------

Vedligeholdelse af gravsteder for hele fredningsperioden - legataftale: Kirkegården påtager sig vedligeholdelse i hele fredningsperioden mod betaling en gang for alle, en såkaldt legataftale. Vedligeholdelsen indeholder: almindelig vedligeholdelse består af lugning af gravstedet. Opretning efter jordsætning foretages ved kirkegårdens foranstaltning. Planter på gravstedet beskæres, visne blomster fjernes 1 gang ugentligt og perlesten efterfyldes efter behov. 

----------------------------------

Blomster: Forårs og sommerblomster kan bestilles hos graveren på årlig regning eller som legataftale efter gældende takster. Prisen indeholder opfyldning af jord, gødning og vanding af disse.

 

 


Takster for Høje Taastrup kirkegård 2017

Obligatorisk pleje og vedligeholdelse ved erhvervelse og fornyelser

 

priserne
er pr. år

Obl. hækklip.og hækvedl. 1 kisteplads.

140,65

Obl. hækklip.og hækvedl. 2 kistepladser.

208,44

Obl. hækklip.og hækved. 3 kistepladser

   277,93

Obl. hækklip.og hækvedl. 4 kistepladser.

347,40

Obl. hækklip.og hækvedl. ekstra kisteplads.

69,49

Obl. hækklip.og hækvedl. urnegravsted

85,87

Obligatorisk pleje og vedl. anonym fællesgr

205,23

Græsgravsted m. plade 1 kisteplads

435,93

Græsgravsted m. plade urnegravsted

288,33

Pleje og vedligeholdelse

Pleje og vedl. 1 kisteplads.

985,32

Pleje og vedl. 2 kistepladser.

  1.395,12

Pleje og vedl. 3 kistepladser.

  1.688,30

Pleje og vedl. 4 kistepladser.

  1.981,48

Pleje og vedl. 5 kistepladser.

  2.274,64

Pleje og vedl. ekstra kisteplads.

   293,18

Pleje og vedl. 1 urnegravsted.

602,74

Grandækning

Grandækning 1 kisteplads

519,16

Grandækning 2 kistepladser

778,74

Grandækning 3 kistepladser

1.038,33

Grandækning 4 kistepladser

1.297,90

 

Grandækning ekstra kisteplads

259,58

Grandækning urnegravsted

334,99

Heldækning

Gran heldækning 1 kisteplads

778,74

Gran heldækning 2 kistepladser

1.168,11

Gran heldækning 3 kistepladser

1.557,48

Gran heldækning 4 kistepladser

1.946,85

 

Gran heldækning ekstra kisteplads

389,37

Blomster

Prisen er pr. stk:

 

Stedmoder

22,36

Isbegonia

23,28

Begravelsesudgifter

Gravkastning

4.776,40

Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken

-4.776,40

Gravkastning barnegrav

1.789,40

Gravkastning, tilskud m. af folkekirken barnegrav

-1.789,40

Urnenedsættelse

713,30

Urnenedsættelse, tilskud medlem af folkekirken

-713,30

Andre udgifter

Timeløn

409,81

Vase

430,59

 

 

 

 

Erhvervelse af gravsted

.

 

priserne
er pr. år

Erhvervelse af gravsted ukendt fælles

46,38

Tilskud til m. af folkekirken ukendt fælles

-46,38

Erhvervelse af kendt kistefællesgrav

509,68

Tilskud til m. af folkek. kendt kistefællesgrav

-509,68

Erhvervelse af kendt urnefællesgrav

163,19

Tilskud til m. af folkekir.kendt urnefællesgrav

-163,19

Erhvervelse af 1 kisteplads

466,75

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

-466,75

Erhvervelse af 2 kistepladser

933,50

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

-933,50

Erhvervelse af 3 kistepladser

1.400,24

Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser

-1.400,24

Erhvervelse af 4 kistepladser

1.866,98

Tilskud til medlem af folkekirken 4 kistepladser

-1.866,98

Erhvervelse af ekstra kisteplads

466,75

Tilskud til m. af folkekirken ekstra kisteplads

-466,75

Erhvervelse af urnegravsted

162,10

Tilskud til medlem af folkekirken  Urnegravsted

-162,10

Fornyelse af gravsted priserne er pr. år

Fornyelse af 1 kisteplads

466,75

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

-373,40

Fornyelse af  2 kistepladser

933,50

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

-746,80

Fornyelse af 3 kistepladser

1.400,24

Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser

-1.120,18

Fornyelse af  4 kistepladser

1.866,98

Tilskud til medlem af folkekirken 4 kistepladser

-1.493,59

Fornyelse af ekstra kisteplads

466,75

Tilskud til m. af folkekirken ekstra kisteplads

-373,40

Fornyelse af Urnegravsted

162,10

Tilskud til medlem af folkekirken Urnegravsted

-129,66

Fornyelse af kendt fællesgrav 1 kisteplads

407,74

Tilskud til m. af folkekir. kendt 1 kisteplads

-407,74

Fornyelse af gravsted urnefællesgrav

163,19

Tilskud til m.af folkek. urnefællesgrav.

-130,43