Ansatte ved Høje Taastrup Kirke

Torben Bækgaard-Salling

Kordegn og daglig leder

Mobil:
21 38 63 90

E-mail: 
tpa@km.dk

Lone Boll

Kordegn 

Mobil: 
21 38 63 91

E-mail: 
lbo@km.dk

Cecilie Evelyn Meyer

Kirketjener

Mobil: 
61 68 62 26

E-mail: 
kirkececilie
@gmail.com

Inga Dalgaard

Kirketjener

Mobil: 
21 38 63 92

Conny Engbjerg

Graver

Mobil: 
21 38 63 93

E-mail: 
graverhtk
@gmail.com

NN

Gartner

Gulli Odsbøl

Organist og korleder

Mobil:
21 38 63 96

E-mail: 
organist.htk
@gmail.com

Korsangere

Pernille Ritter

Thomas Poulsen Kragh

Bo Glies Nandfred 

Forespørgsler vedr. kirkelige handlinger og andre aktiviteter til:

Kirkekontoret — Tlf: 40 43 43 93


Høje Taastrup Kirke har tre sognepræster › se mere her

Høje Taastrup Kirke har et menighedsråd på ti medlemmer › se mere her