Du er her: 

Høje Taastrup Kirkes indretning

Høje Taastrup Kirkes indre fotograferet på et tidspunkt mellem 1885 og 1895
Høje Taastrup Kirkes indre fotograferet en junidag 2017

500 år med små forandringer

Den ydre form på Høje Taastrup Kirke har stort set ikke ændret sig siden 1550, hvor tårnet lige var blevet bygget og kirkens kor blev forlænget. Det eneste, der er sket er, at blytaget er blevet udskiftet med tegl, og i en periode har man afprøvet rød kalk på kirkens ydermur. 

Inde i kirkerummet (kirkeskibet) har det meste lignet sig selv siden 1620, hvor altertavlen lige var blevet sat op og prædikestolen blev bygget. 

En af de mest tydelige ændringer er omkring kirkebænkene. Oprindelig har menigheden skullet stå op under gudstjenesten.

Ændringer i kirkeskibets indretning

Der er ca. 140 års afstand mellem de to billeder. Den største forandring i den periode er udskiftningen af kirkebænke. Det sker før år 1900.

Senere er gulvet blevet ændret, så murstenene på billedet til venstre er blevet udskiftet med de sekskantede fliser til højre. Gravstenen, som på billedet til venstre ligger midt på kirkegulvet, står nu langs væggen i koret.

På billedet til venstre er der kirkebænke hele vejen ned langs kirkens nordvæg, fordi adgangen til den nuværende kvindeindgang er spærret. Rummet bliver sidst i 1800-tallet lavet til kapel. Først i 1962 bliver adgangen til kirkerummet genskabt.

I 1860'erne var der 62 kirkebænke, alle med låger for. Heraf var de 23 forsynet med bræddegulv, resten var med brændt stengulv med træfodskamler

Forandringer i koret

På billedet til venstre ses foran alterbordet et antependium (alterforhæng) af velour med et gyldent kors. Det antependium bliver fjernet i 1909, så det oprindelige alterbordspanel fra 1584 bliver synligt.

Det oprindelige alterbordspanel med Jesus og de 12 apostle er siden blevet malet op og står nu som det herunder ses på billedet fra 2015.

På billedet til venstre ses ved siden af alteret præste- og degnestolen (det er særlige siddeplader til præsten og kirkeangeren). Præste- og degnestolen er nu rykket ned i kirkerummet og står som de forreste af kirkebænkene.

Præste- og degnestolen er antagelig samtidig med altertavlen fra 1614.


Høje Taastrup Kirkes alter fotograferet i 1909
Høje Taastrup Kirkes alter fotograferet i 1950
Høje Taastrup Kirkes alter fotograferet i 2015
 

Præste- og degnestol

På billedet til venstre herover er der i forlængelse af altertavlen placeret en præstestol og en degnestol - altså siddepladser til præsten og kirkesangeren.

Præste- og degnestolene er måske udført samtidig med altertavlen i 1614. På billedet herunder ses en lighed mellem træskærearbejdet på altertavlen og på præstestolen. Eller måske er præste- og degnestolene lavet i 1650 på Morten Snedkers værksted i København. Morten Snedker lavede tilsvarende stole til Søllerød og Lyngby kirker.

Præste- og degnestolene er på et tidspunkt i 1900-tallet blevet flyttet ned i kirkeskibet, så de kunne være de forreste kirkebænke.

Ændringer på altertavlen

Altertavlens store billede af Jesus, som bærer korset, er blevet sat ind i altertavlen på et tidspunkt i 1800-tallet. Det oprindelige billede fra 1614 var malet på papir og har ikke kunnet klare tidens tand. Der er ingen kendte beretninger om motivet på det oprindelige billede, men nogle gætter på, at det har passet til teksten om nadveren, som står i felterne ved siden af billedet.

Altertavlens farver er blevet ændret gennem tiden.

 

Detalje af altertavle og præstestol fra 1909
Altertavlens top 2014
Altertavlens bund 2015

Høje Taastrup Kirkes kor og alter fotograferet i 1909
Høje Taastrup Kirkes kor og alter fotograferet i 2016