Du er her: 

Høje Taastrup Kirkes historie 
 
kronologisk oversigt


Kristendommen kommer til Danmark (965)

Høje Taastrup har egnens højeste punkt (1000)

Oprindelig kirkebygning bliver opført (ca. 1050)

Oprindeligt kor (ca. 1100)

Slaget mellem kongerne Knud og Svend (1149)

Rød kalk på kirkens ydermur (1150)

Oprindeligt tårn før forlængelse mod vest (ca. 1200)

Forsvundet altertavle (måske 1200)

Forsvundet kar til vievand (måske 1200)

› klik her og se detaljer for perioden 965-1200

 

De oprindelige 6 vinduer udvides (ca. 1250)

Nordre våbenhus bygges (ca. 1250)

Døbefont (ca. 1250)

› klik her og se detaljer for perioden 1200-1300

 

Alterbord af munkesten (ca. 1300 eller 1550)
…med relikviegrav for Bartholomæus

Kalkmalerier, ikke længere synlige (ca. 1300)

Sakristi bygges til (ca. 1350)

Kirkegård og kirkegårdsmur (ca. 1350)

› klik her og se detaljer for perioden 1300-1400

 

Hvælvinger i kirkens loft (ca. 1400)

Søndre våbenhus (ca. 1400)

Kirkeskibets forlængelse mod vest (ca. 1450-1500)

Tårnrummet opføres (ca. 1450-1500)

Tårnet (ca. 1450-1500)

› klik her og se detaljer for perioden 1400-1500

 

Reformationen kommer til Danmark og kirken bliver kongens ejendom (1536)

Thue Mortensøn bliver præst (1536)

Dåbsfad af messing (1550)

Kirken forlænges mod øst med nyt kor (ca. 1550)

Kirkens mål efter alle udvidelser (1550)

Vinduer gøres større (1550-1600)

Erik Michelsøn bliver præst (1561)

Alterbordspanel rundt om alterbord (1584)

Alterstager (ca. 1585)

› klik her og se detaljer for perioden 1500-1600

 

Døbefontslåg af kobber (ca. 1600)

Ny gavl på søndre våbenhus (ca. 1600)

Kirkeklokke 1 mistet (1602)

Kirkeklokke 2 anskaffet (1605)

Alterkalk (1605)

Præstegården brænder (1606)

Gravsten for præst, nu op ad væg i koret (1607)

Erland Truidsøn bliver præst (1607)

Altertavle (1614)

› klik her og se detaljer for perioden 1600-1620

 

Prædikestol (1620)

Laurits Villumsen bliver præst (1624)

Gravsten for Jens Olsen op ad sydvæg i korets vestlige ende (ca. 1625) 
…hans datter fik sin hund begravet på kirkegården

Gravsten for præst i gulvet ved opgang til koret (1648)

Søren Sørensen Glud bliver præst (1648)

Oblatdisk og -æske (ca. 1650)

Præstestol og degnestol (ca. 1650)

Kirken får kirkebænke (mellem 1600 og 1700)

› klik her og se detaljer for perioden 1620-1650

 

Fredsforhandlinger i præstegården efter krig mod svenskerne er tabt (1658)

Svensk kårde (1659)

Kvindeindgangen bruges som redskabsskur (1661)

Sygekalk med bæger og vinflaske (1668)

Præstegården får store lader og stalde (1668)

Korgitter skiller koret fra kirkerummet (mellem 1650 og 1800)

Jacob Villumsen Dichmann bliver præst (1673)

Jens Jensen Laasbye bliver præst (1698)

› klik her og se detaljer for perioden 1650-1700

 

Ur i kirketårn (ca. 1700)

Dåbsfad af sølv (1701)

Marmortavler for Peter Benzon (1725)

Kirken overtages af Benzonsdal gods (1737)

Christoffer Hansen Heerfordt bliver præst (1738)

Sakristi brugt som gravkapel (ca. 1750-1850)

Senere tilkomne møbler (fra ca. 1750)

Andreas Markussen Gjøe bliver præst (1766)

Mindetavle for ejer af Benzonsdal i sakristiets gulv (1772)

› klik her og se detaljer for perioden 1700-1750

 

Johan Christian Johansen Lindsted bliver præst (1784)

Kisteplade 1 ved dør til nordre våbenhus (1784)

Første officielle kort over Høje Taastrup (1785)

Kisteplade 2 ved dør til nordre våbenhus (1786)

Den gamle skole (1790)

Syn på præstegården (1792)

Legathuset til de fattige bygges (1797)

Mindetavle for pastor Lindsted på nordvæg (1799)

Hans Buch bliver præst (1799)

› klik her og se detaljer for perioden 1750-1800

 

Kirkens blytag skiftes til tegl (1806)

Nordre våbenhus i brug som våbenhus (1814)

Præstegården istandsættes (1821)

Peter Neergaard Schow bliver præst (1824)

Smedejernskors (1832) (er nu på Nationalmuseet)

Abraham Falch bliver præst (1833)

Morten Bendz Møller bliver præst (1835)

Kirkeklokke 3 anskaffes (1837)

Jernbane gennem sognet (1847)

Nyt vindue mod nord (1852)

Smedejernskors mellem sakristi og nordre våbenhus (xxxx)

Johannes Ferdinand Fenger bliver præst (1854)

Præstegården rives ned og genopbygges (1855)

Erantis i præstegårdshaven (1856)

Kvindeindgangen bliver kapel (1858)

Sakristi får dør ud til kirkegården (ca. 1858)

› klik her og se detaljer for perioden 1800-1860

 

Helgenfigurer fra gammelt alter ses i våbenhuset (1860)

Monument for Fenger placeres vest for våbenhus (1861)

Carl Ulrik Boesen bliver præst (1861)

Altertavlen renoveres (1860-1885)

Kirkebænke optalt (1862)

Præstegården får sidefløj mod øst (1863)

Vilhelm Carl Schousboe bliver præst (1868)

Kirkens første orgel (1884)

Kirkegården udvides (ca. 1890)

Jørgen Christian Sørensen bliver præst (1891)

Taastrup Nykirke (1908)

Paul Henrik Høyer Heegaard bliver præst (1909)

Kirkens selveje (1912)

Elektrisk lys i kirken (1912)

Missionshus bygges (1912)

Præstestol og degnestol flyttes (1913)

Nye kirkebænke (1913)

Ny opvarmning af kirken (1916)

Præstegården fredes (1917)

Prædikestolen flyttes op til koret (1920)

› klik her og se detaljer for perioden 1860-1920

 

Ansgarkirken bygges (1921)

Kirkens første menighedsråd (1922)

Søren Christian Borresen bliver præst (1925)

Prædikestolen flyttes tilbage midt i kirken (1930’erne)

Niels Emil Jessen bliver præst (1932)

Stalde og lader brænder ned (1935)

Centralvarme i kirken (1937)

Flisegulv i kirkens midtergang (1937)

Legat oprettes (1938)

Kirken får lysekroner og lampetter (1938)

Forpagtergård bygges (ca. 1939)

Titus-lysestage, syvarmet (1942)

Nationalmuseets vurdering af altertavlen (1944)

Ny normering af embedet (1946)

Altertavlen restaureres (1950)

Renovering af blytag (1959)

Kirken restaureres (1960)

Gravsten flyttes fra sakristi til kor (1960)

Ændring af gavl på søndre våbenhus (1960)

Kjeld Zwicky Norup bliver præst (1961)

Nordre våbenhus åbnes (1962)

Nye messehagler (ca. 1964)

Edvard Nielsen bliver præst (1966)

Kirkegårdskapel opføres (1968)

Kirken får nyt orgel (1978)

Anette Bro Madsen bliver præst (1986)

Jens Simonsen bliver præst (1987)

Sven Christensen bliver præst (1988)

Præstegården bliver omdannet til sognegård (ca. 2005)

Forpagtergården sælges fra (2015)

Udvidelse af parkeringsplads (2017)

› klik her og se detaljer for perioden 1920-2019

 

Tidligere præster ved Høje Taastrup Kirke