Du er her: 

Billeder af Høje Taastrup Kirke fra 1905-1935

Høje Taastrup Kirke set fra vest med et vue ned ad Bygaden i 1905. Der er to mænd på gaden. Manden til højre har store træsko, en sav under armen og en lang pibe i munden.
Høje Taastrup Kirke set fra vest med et vue ned ad Bygaden i 1905. Der er to mænd på gaden. Manden til højre har store træsko, en sav under armen og en lang pibe i munden.
Høje Taastrup Kirke set fra øst med et vue op ad Bygaden i 1905.  Den gamle skole ligger inde til højre, og den store gruppe på gaden er skolebørn. Foran børnene står en mand med en kærre.
Høje Taastrup Kirke set fra øst med et vue op ad Bygaden i 1905.
Den gamle skole ligger inde til højre, og den store gruppe på gaden er skolebørn. Foran børnene står en mand med en kærre.
Høje Taastrup Kirke set fra præstegårdsmarken i 1905.  På østsiden af kirketårnet står der et stillads.  Oppe i avlsgårdens port står nogle af tjenestefolkene.
Høje Taastrup Kirke set fra præstegårdsmarken i 1905.
På østsiden af kirketårnet står der et stillads.
Oppe i avlsgårdens port står nogle af tjenestefolkene.
Høje Taastrup præstegård set oppe fra kirketårnet i 1920'erne.  Præstegårdens stalde og lader, avlsgården, er fra 1668. Avlsgården brænder ned i 1935.  Under tegltaget i det øverste højre hjørne ligger stuehuset, som er opført i 1880'erne.
Høje Taastrup præstegård set oppe fra kirketårnet i 1920'erne.
Præstegårdens stalde og lader, avlsgården, er fra 1668. Avlsgården brænder ned i 1935.
Under tegltaget i det øverste højre hjørne ligger stuehuset, som er opført i 1880'erne.

Avlsgård og lader

Præsten Søren Sørensen Glud var i 1661 blevet gift med Ida Christine Moth, som var datter af kongens livlæge. 

Denne forbindelse til hoffet sikrede ekstra midler til Høje Taastrup Kirke, så præstegården kunne give gode indtægter til præsten og hans fine, unge kone. Der blev opkøbt jorder, og i 1668 blev der bygget store lader og avlsbygninger ved præstegården.


Branden

De gamle lader og avlsbygninger var blevet fredet ved fredningsloven af 1917, men gik tabt ved en stor brand den 16. juli 1935. Det var en ekstra varm sommerdag, men årsagen til branden er ukendt.

Porten ind til kirkegården overlevede branden. Den nuværende kirkemur blev bygget i forlængelse af porten. 


Præstens bjælke

En gang gennem laden førte fra gårdspladsen ind til kirkegården. Det var præstens gang, som han benyttede, når han skulle fra præstegården til kirken. Ved indgangen var en bjælke sat ind i muren. På bjælken stod der:
"Gud bevare din Indgang og Udgang 
Søfren Søfrensen Glud, Ida Christine Moth".

Bjælken blev stærkt medtaget af branden, men er bevaret og kan nu ses i kirkens våbenhus.


Høje Taastrup Kirke set fra vest med et vue ned ad Bygaden, 1920. Nu er der kommet el til landsbyen.
Høje Taastrup Kirke set fra Roskildevej i 1920'erne.
Indkørslen til Høje Taastrup Kirkes præstegård. Billede fra 1920'erne.
Indkørslen til Høje Taastrup Kirkes præstegård. Billede fra 1920'erne.
Gårdspladsen ved Høje Taastrup Kirkes præstegård. Billede fra 1920'erne.  Under stigen er der en indmuret bjælke, som nu hænger i kirkens våbenhus.
Gårdspladsen ved Høje Taastrup Kirkes præstegård. Billede fra 1920'erne.
Under stigen er der en indmuret bjælke, som nu hænger i kirkens våbenhus.
Gårdspladsen ved Høje Taastrup Kirkes præstegård. Billede fra 1920'erne.  Bygningerne med stråtag er en del af den gamle avlsgård fra 1668. Bygningen med tegltag er stuehuset i præstegården. Den er opført i 1880'erne.
Gårdspladsen ved Høje Taastrup Kirkes præstegård. Billede fra 1920'erne.
Bygningerne med stråtag er en del af den gamle avlsgård fra 1668.
Bygningen med tegltag er stuehuset i præstegården. Den er opført i 1880'erne.
Ydermuren af Høje Taastrup Kirkes avlsgård set fra kirkegården. Døren fra avlsgård til kirkegård og kirke blev kaldt "præstens dør".  Nu er der ved siden af døren mindetavler om fredsforhandlingerne med svenskerne og om kampen mellem kongerne Knu
Ydermuren af Høje Taastrup Kirkes avlsgård set fra kirkegården. Døren fra avlsgård til kirkegård og kirke blev kaldt "præstens dør".
Nu er der ved siden af døren mindetavler om fredsforhandlingerne med svenskerne og om kampen mellem kongerne Knud og Svend.
Præstegården efter branden i 1935. Billedet er sandsynligvis taget et halvt til et helt år senere, mens oprydningsarbejdet stadig pågår.
Præstegården efter branden i 1935. Billedet er sandsynligvis taget et halvt til et helt år senere, mens oprydningsarbejdet stadig pågår.
Præstegården set fra Præstegårdsvej. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget 6. maj 1932.
Præstegården set fra Præstegårdsvej. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget 6. maj 1932.
Præstegården i 1930'erne. Længen til højre er ukalket. Der går høns på gårdspladsen.
Præstegården i 1930'erne. Længen til højre er ukalket. Der går høns på gårdspladsen.
Præstegården i 1930'erne. Længen til højre er ukalket. Der står en harve op ad rækværket rundt om det store birketræ.
Præstegården i 1930'erne. Længen til højre er ukalket. Der står en harve op ad rækværket rundt om det store birketræ.
Kirken set fra Bygaden. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget i 1935.
Kirken set fra Bygaden. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget i 1935.
Kirken set fra præstegårdsmarken. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget i 1935.
Kirken set fra præstegårdsmarken. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget i 1935.
Kirken set fra præstegårdsmarken. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget 19. maj 1935.
Kirken set fra præstegårdsmarken. Tekst bag på billedet angiver, at det er taget 19. maj 1935.
Luftfoto af Høje Taastrup Kirke. Ukendt årstal, måske 1950erne. Bag på fotoet står: /38-12
Luftfoto af Høje Taastrup Kirke. Ukendt årstal, måske 1950erne. Bag på fotoet står: /38-12

Disse billeder er venligst stillet til rådighed af lokalhistorisk samling på Kroppedal Museum og familien efter Niels Emil Jessen.