Du er her: 

Høje Taastrup Kirke

Høje Taastrup Kirke er en stor landsbykirke bygget i begyndelsen af 1100-tallet. Kirken ligger på egnens højeste punkt midt i den gamle landsby, hvor den med sit tårn på 30 meter rager godt op i landskabet.

Høje Taastrup Kirkes indvendige længde er ca. 36 meter. Den indre bredde er på seks meter. Kirkens syv hvælvinger rækker op i en højde på seks meter.

Hvis man stuver sig rigtig godt sammen, kan der sidde 250 mennesker inde i Høje Taastrup Kirke. 

--

I middelalderen var Høje Taastrup Kirke indviet til den katolske helgen Sankt Bartholomæus. Derfor hed kirken indtil reformationen i 1536 Sankt Bartholomæus Kirke.

Sankt Bartholomæus har navnedag er den 24. august.

 

Altertavlen er fra 1614

Alterbordet under altertavlen er endnu ældre. Det er fra 1584. Og inde bag alterbordets forplade findes kirkens oprindelige alterbord. Det har vi ikke noget årstal på. Det gamle alterbord er muret op af munkesten, og bag stenene findes et kammer med relikvier fra apostlen Bartholomæus. 

Høje Taastrup Kirke hed tidligere Sankt Bartholomæus Kirke, fordi den før reformationen var indviet til den katolske helgen Bartholomæus.

Læs mere om Sankt Bartholomæus her ›


Julegudstjenesten i filmen "Jagten" (2012)

 

Julegudstjenesten i "Jagten" er optaget i Høje Taastrup Kirke i 2012.
Hovedpersonen Lucas (Mads Mikkelsen) bliver fordømt og holdt ude af de andre, fordi en løgn, om at han skulle have forgrebet sig på sin vens datter, har spredt sig i byen.


Yderligere oplysninger om kirken

Se opslaget om Høje Taastrup Kirke i værket Danmarks Kirker fra 1944.


Hjemmesiden kirkehistorie.dk påstår, at Høje Taastrup Kirke har 380 siddepladser

Høje Taastrup Kirkes orgel er et P.G. Andersen-orgel fra 1978 med 22 stemmer

Præstegårdshaven er en god have på 1 ha.

Til kirken hører også et jordtilliggende på 7 ha.

Se kirkehistorie.dk


Sognets udvikling

Tåstrup Nykirke blev udskilt som kirkedistrikt i 1907 og som selvstændigt sogn i 1918.

Hedehusene sogn med Ansgar Kirke blev udskilt i 1973.


Provsti og stift

Høje Taastrup Kirke er del af Høje Taastrup Provsti, som er del af Helsingør Stift. Sådan har det været siden 1976.

Fra reformationen i 1536 til 1922 hørte Høje Taastrup Kirke under Smørum Herred Provsti, som var del af Sjællands Stift. Ved delingen af Sjællands Stift i 1922 kom Høje Taastrup Kirke og Smørum Herred Provsti ind under Københavns Stift.

I perioden 1536 til 1922, da Smørum Herred Provsti hørte ind under Sjællands Stift, var fem af provsterne præster ved Høje Taastrup Kirke.

Da Helsingør Stift bliver oprettet i 1961, bliver Høje Taastrup Kirke og Smørum Herred Provsti del af det nye stift.

I 1972 sker der en opsplitning af Smørum Herred Provsti. Ballerup-Værløse Provsti bliver skilt ud, og Høje Taastrup Kirke kommer til at høre ind under det nydannede Glostrup-Høje Taastrup Provsti. 

Den voldsomme befolkningstilvækst på Vestegnen gjorde det nødvendigt med endnu en opsplitning, og i 1976 bliver Høje Taastrup Provsti et selvstændigt provsti.

Den første provst i det nye provsti er Høje Taastrup Kirkes præst, Edvard Nielsen, der beklæder embedet som provst 1976-1986.

Se: Lov om deling af Københavns stift og Sjællands Stifts historie og Historien om Smørum Herred Provsti

Præst overtog enke

Den 8. juli 1649 blev den unge præst Søren Sørensen og den aldrende præsteenke Kirsten Clausdatter gift i Høje Taastrup Kirke. 

Søren Sørensen var året før blevet indsat som præst ved Høje Taastrup Kirke. Her fik han overdraget præstegården, hvor Kirsten Clausdatter, enken efter den foregående præst, stadig boede. Præsteenker fik på den tid en meget beskeden pension og ville ikke have mulighed for at flytte væk fra præstegården, så det blev forventet, at den nye præst overtog den forrige præsts enke. 

Det var ligeledes forventet, at præsteenken havde et sørgeår, før hun gifter sig igen. Vi kan da også læse i de kirkelige analer, at samlivet mellem Kirsten og Søren efter et år under samme tag ender med, at de bliver gift.

Da Kirsten Clausdatter dør, får Søren Sørensen en ny kone. Det er en datter af den magtfulde Moth-familie. Den familie gør det muligt for Søren Sørensen at blive udnævnt til biskop i Viborg, men det er en anden historie.


Vores spøgelse

En gammel legende forbinder et spøgelse med Høje Taastrup kirkegård.

I 1600-tallet blev den ældste søn på Blaakildegaard dræbt af sin lillebror, som ville have lov at arve gården. Lillebror vippede simpelthen storebror ned i gårdens brønd.

Som straf for sin udåd fik lillebroren ikke lov at find fred i døden.

Han ligger begravet på Høje Taastrup kirkegård, men hver nat må han op for at føre en sort vogn trukket af fire heste. Ved midnatstide skal han forlade graven og køre sit firspand fra Høje Taastrup kirkegård ned til Blaakildegaard. Her må han tre gange køre rundt om den brønd, han brugte til sin brors drab, før han får lov at vende tilbage til sin grav.


Kirken på toppen

Høje Taastrup Kirke ligger på en bakke, der rager 41,79 meter i vejret. Det er det højeste punkt på egnen. Efter danske forhold kan sådan en bakke godt regnes for et bjerg.

Andre højdedrag:

  • Bispebjerg, som ligger under Grundtvigskirken, er 32,52 meter.
  • Frederiksberg Slotskirke ligger på en høj, der er 32,65 meter.
  • Kong Svens Høj, der ligger i Smørum Nedre og giver en formidabel udsigt, er næste lige så høj som bakken under Høje Taastrup, men dog kun 41,19 meter.
  • Fløng Kirke ligger på den næsthøjeste bakketop i provstiet. Den bakke er 39,70 meter.

En kendt skikkelse på Høje Taastrup-egnen op gennem 1900-tallet var Anna i Lyngen. 

Anna var sparsommelig, og da hun aldrig blev gift og aldrig fik børn, kunne der blive en pæn sum til det legat, som hun i sit testamente havde besluttet skulle oprettes til Høje Taastrup Kirke.

Anna var en dygtig fortæller.

Se mere › Anna i Lyngen