Du er her: 

Skærtorsdag

Dagen hvor Jesus indstiftede nadveren

Bibelens måltider og den kristne nadver

En gudstjeneste, hvor vi smager på bibelen og lader det hele kulminere med indstiftelsen af nadveren.

Den sidste nadver

Om torsdagen i påskeugen - fire dage efter palmesøndag - samles Jesus med sine 12 disciple for at spise det jødiske påskemåltid. Men før de spiser sammen, vasker Jesus disciplenes fødder.

Under påskemåltidet indstifter Jesus nadveren. Han bryder brødet og siger: "dette er mit legeme". Han skænker vinen og siger: "dette er mit blod".

Efter påskemåltidet tager Jesus disciplene med op i Getsemane Have, for at de kan bede sammen. Det blev det sidste måltid, Jesus fik, før han døde på korset.


Mens de spiste, tog Jesus et brød. Han velsignede det, brækkede det over og gav det til disciplene.

»Værsgo" sagde han, »spis det, for det er min krop«

Mattæusevangeliet 26,26

Jesus tog også et bæger med vin, takkede Gud og lod bægeret gå rundt:

»Drik alle sammen af det. Det er mit blod«

Mattæusevangeliet 26,27-28