Du er her: 

Pinse

Pinse er Helligånd

Pinsen handler om Helligånden. I pinsen får vi forklaringen på, hvorfor Helligånden er så vigtig, at den skal være det tredje led i treenigheden.

Helligånden er Gud. Og i pinsen fejrer vi, at Gud gennem Helligånden viser, at han altid er til stede midt i vores virkelighed. Pinsen handler altså om sammenhæng. Helligånden viser os, at Gud holder fast i den sammenhæng mellem Gud og verden, som Jesus oprettede, mens han gik på jorden. Derfor er pinsen en af kirkens store fester. En fest, der strækker sig over to dage.


Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom...
Du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny.

Salmernes Bog kapitel 104, vers 24 og 30

Pinse er fællesskab

Beskrivelsen af den første pinsefest står i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Her får vi at vide, at de mennesker, der havde fulgt Jesus, var samlet i Jerusalem.

Der er gået ti dage siden Jesus var faret til himmels, og de véd ikke helt, hvad de skal stille op med sig selv. Men så hører de en susende lyd, og straks efter begynder det at blæse i huset, hvor de er forsamlet. Sammen med vinden dukker små lysende flammer op. Flammerne fordeler sig rundt til alle i huset. Og, som der står i Apostlenes Gerninger: "Da blev de alle fyldt af Helligånden".

Det gør en kæmpe forskel, at Helligånden er kommet. Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger, er det Helligånden, der gør de forsamlede til en kristen menighed. Her er den kristne kirkes fødsel, for når Helligånden ankommer, bliver rummet, de er forsamlet i til en kirke.

Den forståelse findes også i vores trosbekendelse, hvor Helligånden forbindes med "den hellige, almindelige kirke". Det er Helligånden, der sørger for sammenhængen mellem Gud og kirke og sørger for fællesskabet mellem de kristne.

Gennem Helligånden viser Gud sit nærvær her på jorden.

Selv om det kan lyde lidt luftigt og svævende, når der bliver talt om en ånd, der er hellig, så er det faktisk Helligånden, der viser, at Gud er konkret til stede i menneskets verden. Helligånden gør Gud håndgribelig og dermed tilgængelig.