Du er her: 

Langfredag

Dagen da Jesus blev pint og døde på korset

Langfredag

Det kristne kors

Langfredag er årets mest hellige dag. Her findes den ultimative kamp med livets smerte. Det er her vores tænkning bliver tirret og udfordret.

Korset er kristendommens symbol. Men det er paradoksalt, at det kors, Jesus lider og dør på, bliver symbolet på storheden i den kristne tro. Paradoksalt, fordi korset fortæller en historie om ydmygelse og nederlag. Korset er et henrettelsesinstrument, der dræber alt liv.

Alligevel er korset kristendommens symbol på livskraft og sejer. Det er nemlig korsets smerte og afmagt, der viser rækkevidden af den kristne tro.

Døden på korset er en fortælling om styrken til at omfavne alt det mørke og triste. Korset viser os, at vi i den kristne tro finder modet til at bære vores svaghed og skrøbelighed.

Dette billede af Jesus på korset er malet af den spanske surrealistiske maler Salvador Dali i 1951.

 

Antonio Ciseri - Ecce Homo (1871)

 

"Ecce Homo" er latin og betyder "se dette menneske". 

Ecce Homo er de ord, som Pontius Pilatus (ifølge Johannesevangeliet 19,5) sagde til folkemængden i Jerusalem: "se dette menneske". Pilatus ville have dem til at forstå, at Jesus var et almindeligt menneske. Derfor mente Pilatus ikke, der var grund til at korsfæste Jesus. De 39 piskeslag havde jo vist, at Jesus kunne føle smerte som ethvert andet menneske. Piskeslagene burde være straf nok.

På maleriet gengiver den schweiziske maler Antonio Ciseri det øjeblik, da Pilatus henvender sig til den ophidsede folkemængde, mens han appellerende retter hånden mod Jesus. 

Billedet fra 1871 hænger på Museo Civico di Belle Arti i Lugano i Italien. 


Emil Nolde - Korsfæstelse (1912)

 

Den dansk-tyske maler Emil Nolde (1867–1956) var stærkt optaget af kristendommen og har lavet en del malerier med bibelske motiver.

Han havde en malestil, der var meget ekspressiv, som det ses af de kraftige farver og de groteske ansigter. 

I 1912 malede Nolde dette billede af korsfæstelsen. Billedet hænger på Nolde-Stiftung i Seebüll. 

Francisco De Zurbaran - Agnus Dei (1635)

"Agnus Dei" er latin og betyder "Guds lam"

Lammet er et gammelt kristent symbol for Jesus Kristus. Tanken om Jesus som Guds lam kommer fra Johannesevangeliet 1,29, hvor Johannes Døberen siger: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd«.

Den kristne fremstilling af Jesus som Guds lam er noget andet og mere end den gammeltestamentlige beskrivelse af syndebukken, som bærer folkets synder ud i ørkenen. I det gamle testamente er syndebukken et får, som uden at vide, hvad der foregår, bliver tvunget til at bære folkets synder.

Jesus Kristus som Guds lam er Gud, der vælger at tage vores synder på sig for at sone den smerte, som mennesket ikke selv kan overvinde.

Dette billede af Guds lam er malet af den spanske maler Francisco De Zurbaran i 1635. Billeder hænger på Museo del Prado i Madrid i Spanien.


Kom, hjerte, med hvad dødt du har,
hvad du med sorg til graven bar,
gak med det alt til ham, som døde,
men levende dig nu vil møde!
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!

W.A. Wexels 1858
Salmebogen nr. 224, vers 5

 
 

Retten haver ingen gænge,
al bevisnings lys er slukt,
medynk er i søvn og senge,
lås for kærlighed er lukt.

Thomas Kingo, 1689
Salmebogen nr. 185, vers 4