Du er her: 

2. påskedag

Dagen hvor den genopstandne Jesus viser sig for disciplene

Jesus i Emmaus

Her sidder Jesus til bords med to af disciplene, som han har mødt på vej til byen Emmaus. Der er også en tjener ved bordet.

Disciplene ved ikke, hvem de har mødt. De ser kun en venlig mand. Men manden begynder at forklare disciplene om alle forudsigelserne om Jesus og om, at Jesus skulle dø for menneskers skyld. Så forstår disciplene noget, de aldrig har forstået før.

Billedet viser lige det øjeblik, hvor det går op for disciplene, at det er den genopstandne Jesus, de sidder sammen med.

Billedet af måltidet i Emmaus er malet af den italienske maler Caravaggio i 1601. Tjeneren som står bagest til venstre, er Caravaggios selvportræt.