Du er her: 

2. påskedag

Dagen hvor den genopstandne Jesus viser sig for disciplene

Jesus i Emmaus

Her sidder Jesus til bords med to af disciplene, som han har mødt på vej til byen Emmaus. Der står også en tjener ved bordet.

Disciplene ved ikke, hvem de har mødt. De ser kun en venlig mand. Men manden begynder at fortælle disciplene om alle forudsigelserne om Jesus. Og han forklarer dem, at Jesus skulle dø for menneskers skyld. Så forstår disciplene noget, de aldrig har forstået før.

Billedet viser lige det øjeblik, hvor det går op for de to disciple, at det er den genopstandne Jesus, de sidder sammen med.

Dette billede er malet
af den italienske maler
Caravaggio i 1601.
Tjeneren, som står
bagest til venstre, er
Caravaggios selvportræt.