Høje Taastrup Sogns Menighedspleje

Høje Taastrup Sogns Menighedspleje er en selvstændig organisation under Høje Taastrup Sogn. Menighedsplejen støttes økonomisk gennem indsamlinger ved højmesser og gudstjenester i Høje Taastrup Kirke. Desuden modtager vi pengegaver fra diverse organisationer og firmaer.

Du kan give penge ved at lægge dem i kirkens indsamlingsbøsser eller indsætte på konto: 5471-2025460. 

Julehjælp

De indsamlede midler bruges blandt andet til uddeling af julehjælp i form af "julekurve". 

Julekurvene er forbeholdt de familier i sognet, der som folkekirkemedlemmer, har brug for en hjælpende hånd til at holde juleaften. Gennem de senere år er behovet steget støt.
Derfor beder vi dig om at støtte os med et beløb, så vi fortsat kan give børn og voksne i sognet en rigtig glædelig jul.

Andre formål

Der ud over støtter menighedsplejen sognets aktiviteter, hvor der er brug for det.

Det drejer sig for eksempel om kirkekaffe og alterbuketter ved gudstjenester på Torstorp Plejecenter samt eftermiddagskaffe ved kirkens årlige Kristi Himmelfartsudflugt.

Alle pengegaver modtages med tak.

Gennem præsterne er der mulighed for at ansøge Samvirkende Menighedsplejer om tilskud til diverse formål.

Mere info kan fås ved henvendelse til: 
Sognepræst Eva Kyed Østerlind
Telefon: 21 38 63 95
Mail: evmo@km.dk


Kærlighed og omsorg
Kærlighed og omsorg
Samvirkende Menighedsplejer
 

Menighedsplejens bestyrelse

 • Fmd. Eva Kyed Østerlind
 • Næstfmd. Karin Bordin
 • Kasserer Anna-Grethe Madsen
 • Inga Dalgaard
 • Randi F. Petersen
 • Pia Svenning Rasmussen

 

› Menighedsplejens vedtægter


Menighedsplejens årsmøde 25. marts 2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab 2017 til godkendelse
 4. Budgetforslag 2018
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Julehjælpen 2017 er blevet uddelt

Den 17. december 2017 uddelte Menighedsplejen 30 juleposer i Høje Taastrup kirke og Morelhaven 120.

Menighedsplejen ønsker alle glædelig jul og sender en stor tak til Frimurerlogen på Blegdamsvej, St. Georgsgilde og slagter Kruse.