Høje Taastrup Sogns Menighedspleje

Høje Taastrup Sogns Menighedspleje er en selvstændig organisation under Høje Taastrup Sogn. Menighedsplejen støttes økonomisk gennem indsamlinger ved højmesser og gudstjenester i Høje Taastrup Kirke. Desuden modtager vi pengegaver fra diverse organisationer og firmaer.

Du kan give penge ved at lægge dem i kirkens indsamlingsbøsser, indsætte på konto 5471-2025460 eller indsætte på MobilePay-nummer 49874.

På forhånd tak for din støtte til vores arbejde.


Julehjælp

De indsamlede midler bruges blandt andet til uddeling af julehjælp i form af "julekurve". 

Julekurvene er forbeholdt de familier i sognet, der som folkekirkemedlemmer, har brug for en hjælpende hånd til at holde juleaften. Gennem de senere år er behovet steget støt.
Derfor beder vi dig om at støtte os med et beløb, så vi fortsat kan give børn og voksne i sognet en rigtig glædelig jul.

Andre formål

Der ud over støtter menighedsplejen sognets aktiviteter, hvor der er brug for det.

Det drejer sig for eksempel om kirkekaffe og alterbuketter ved gudstjenester på Torstorp Plejecenter.

Alle pengegaver modtages med tak.


Der er mulighed for at ansøge Samvirkende Menighedsplejer om tilskud til diverse formål.

Mere info kan fås ved henvendelse til menighedspejens formand Karin Bordin på mail: menighedsplejen@hoejetaastrupkirke.dk 


Kærlighed og omsorg
 

Menighedsplejens bestyrelse

 • Formand: Karin Bordin
 • Næstformand: Pia Svenning Rasmussen 
 • Kasserer: Anna-Grethe Madsen
 • Inga Dalgaard
 • Randi F. Petersen
 • Suppleant: Lise Laursen
 • Suppleant: Ole Pedersen


Menighedsplejens årsmøde 17. marts 2019

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab 2018 til godkendelse
 4. Budgetforslag 2019
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 1 revisorsuppleant
 9. EventueltSamvirkende Menighedsplejer