Julehjælpen 2018

Der kan nu søges om julehjælp fra Høje Taastrup sogns menighedspleje. Julehjælpen uddeles til beboere i sognet, som er medlem af folkekirken. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret i åbningstiden eller printes fra nedenstående link:

› Ansøgningsskema, julehjælp 2018

Det udfyldte ansøgningsskema skal være afleveret senest:
torsdag den 6. december 2018.
 


Høje Taastrup Sogns Menighedspleje

Høje Taastrup Sogns Menighedspleje er en selvstændig organisation under Høje Taastrup Sogn. Menighedsplejen støttes økonomisk gennem indsamlinger ved højmesser og gudstjenester i Høje Taastrup Kirke. Desuden modtager vi pengegaver fra diverse organisationer og firmaer.

Du kan give penge ved at lægge dem i kirkens indsamlingsbøsser, indsætte på konto 5471-2025460 eller indsætte på MobilePay-nummer 49874.

På forhånd tak for din støtte til vores arbejde.


Julehjælp

De indsamlede midler bruges blandt andet til uddeling af julehjælp i form af "julekurve". 

Julekurvene er forbeholdt de familier i sognet, der som folkekirkemedlemmer, har brug for en hjælpende hånd til at holde juleaften. Gennem de senere år er behovet steget støt.
Derfor beder vi dig om at støtte os med et beløb, så vi fortsat kan give børn og voksne i sognet en rigtig glædelig jul.

Andre formål

Der ud over støtter menighedsplejen sognets aktiviteter, hvor der er brug for det.

Det drejer sig for eksempel om kirkekaffe og alterbuketter ved gudstjenester på Torstorp Plejecenter samt eftermiddagskaffe ved kirkens årlige Kristi Himmelfartsudflugt.

Alle pengegaver modtages med tak.


Gennem præsterne er der mulighed for at ansøge Samvirkende Menighedsplejer om tilskud til diverse formål.

Mere info kan fås ved henvendelse til: 
Sognepræst Eva Kyed Østerlind
Telefon: 21 38 63 95
Mail: evmo@km.dk


 

Menighedsplejens bestyrelse

 • Fmd. Eva Kyed Østerlind
 • Næstfmd. Karin Bordin
 • Kasserer Anna-Grethe Madsen
 • Inga Dalgaard
 • Randi F. Petersen
 • Pia Svenning Rasmussen


Menighedsplejens årsmøde 17. marts 2019

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab 2018 til godkendelse
 4. Budgetforslag 2019
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 1 revisorsuppleant
 9. EventueltSamvirkende Menighedsplejer

Kærlighed og omsorg