frontpage-large-img-dummy  
 Valg

frontpage-small-img-dummy3 

Sommer over landsbykirken

luftfoto

Luftfoto fra højtflyvende kirketjener.


Smuk 2. pinsedag

2pinsedag

2. pinsedag var der samlet 150 mennesker fra provstiet til en smuk gudstjeneste i præstegårdshven.


Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfart

Rembrandt malede i 1636 dette billede af Kristi opstigning til himlen. Maleriet hænger på museet "Alte Pinakothek" i München i Tyskland.


Minikonfirmander

Minikonfirmand

Forårets minikonfirmander har afsluttet deres tirsdag eftermiddage i kirken. Her er de samlet omkring orglet.


Saltbalancen

Det er vigtigt at have styr på saltbalancen.

Som Jesus siger: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med?«

Salt


En samtale

Fadervor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!


 

Facebook


Anmeldelse af navn og navneændring foregår på www.borger.dk.

Anmeldelse af dåb og vielse foregår på kirkekontoret for Høje Taastrup sogn, tlf.: 40 43 43 93

Læs mere her


Åben kirke

Alle interesserede har mulighed for at opleve Høje Taastrup kirke.

Man kan komme til at sidde i stilhed og nyde den skønne ro i kirkerummet.

Man kan også få mulighed for at høre om kirkens spændende historie.

Hvis der ønskes rundvisning, kan der laves en aftale med: Kirketjener Cecilie på mobil: 21 38 63 98

Ring for at høre nærmere om åbningstider.


Menighedsmøde

Ved menighedsmødet efter høst- gudstjenesten den 20. september 
blev der snakket om kirkens fremtid.
Det gav nogle spændende ønsker:

* Flere mennesker i kirken
* Gudstjeneste lidt senere
* Indføring i kristendom for voksne
* Kirken skal være mere synlig,
   også uden for kirkemuren
* Mere fokus på de salmer, der synges


Gud har givet os en virkelighed,
der gang på gang overgår sig selv,
så vi kan få en mulighed for at forstå,
at Gud overgår virkeligheden.


Engel

Da den amerikanske maler Abbott Hander- son Thayer i 1887 skulle give udtryk for sin opfattelse af englen, malede han en blid, men lidt trist ung kvinde med hvide vinger. 

Billedet hænger i dag på Smithsonian American Art Museum i Washington.


 

Du bestemmer
hvad din kirke kan


Hvis du er optaget af, hvad kirken skal
tilbyde det moderne menneske, så er menighedsrådet noget for dig.

Du har noget at skulle have sagt. Og hvis
du stiller op ved valget til dit lokale menig- hedsråd i Høje Taastrup sogn, så er du
med til at give noget godt videre.

Der vil være orienteringsmøde om menig- hedsrådsvalget i Høje Taastrup Sogn tirsdag den 13. september.

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du læse mere på menighedsraadsvalg2016.dk.

Du er også meget velkommen til at kontakte Anna-Grethe Madsen, medlem af menighedsrådet, på e-mail: 7152@km.dk.

Valg2


Konfirmation 2017

Der er åbn for indskrivning til konfirmation 2017.

Undervisningen begynder i efteråret 2016. Der er konfirmationer den 12. maj og den 13. maj 2017.

Skemaet, der skal udfyldes, findes her:
konfirmandkort


Kirke

Ordet 'kirke' kommer af det græske ord 'kyriakós', der betyder: "tilhører herren".


Vores spøgelse

En gammel legende forbinder et spøgelse med Høje Taastrup kirkegård.

Spøgelse

Læs mere her: Det sorte firspand


Præst overtog enke

Den 8. juli 1649 blev den unge præst Søren Sørensen og den aldrende præsteenke Kirsten Clausdatter gift i Høje Taastrup Kirke. 

Søren Sørensen var året før blevet indsat som præst ved Høje Taastrup Kirke. Her fik han overdraget præstegården, hvor Kirsten Clausdatter, enken efter den foregående præst, stadig boede.
Den konstellation resulterede i et ægteskab. 

Det er ikke til at vide, om det er snak i sognet, der gør forskellen. Den slags oplysninger er ikke efterladt. Det eneste vi kan læse i de kirkelige analer er, at samlivet mellem Kirsten og Søren efter et år under samme tag ender med, at de bliver gift. 

Søren Sørensen udnævnes mange år senere til biskop i Viborg, men det er en anden historie.


Høje Taastrup Kirke


Høje Taastrup Kirke er en gammel middelalderkirke, der ligger på en bakke med den gamle Taastrup Landsby omkring sig.

I før-reformatorisk tid blev Høje Taastrup Kirke indviet til den katolske helgen Sankt Bartholomæus. Derfor hed kirken tidligere Sankt Bartholomæus Kirke.

Høje Taastrup Kirke ved vintertide

Bartholomæus kender vi fra Det Ny Testa- mente som en af Jesu disciple.
Bartholomaus er omtalt i en legende, som fortæller, at han prædikede i Indien, hvor han uddrev onde ånder af gudebilleder og af besatte mennesker. Ud over at missionere i Indien, fortæller legenden, at han også missionerede i Arabien, Mesopotamien og Armenien. 
Det fortælles, at Bartholomæus led martyrdøden i Armenien, hvor han blev flået levende.

Sankt Bartholomæus har navnedag er den 24. august.